Resirkulert gummigranulat er trygt å bruke
Gå tilbake

Resirkulert gummigranulat er trygt å bruke

1. oktober 2012

Ingeniørselskapet Cowi har på oppdrag fra Klif, begge med hovedkontor på Bryn-Helsfyr i Oslo, vurdert hvor mye miljøgifter som kan lekke ut fra gummigranulat laget av brukte bildekk. Rapporten viser at de største utslippene fra granulat er sink, og at det er lite utslipp av miljøgifter.

Rapporten viser ifølge en melding fra Klif at det er liten grunn til uro over at små biter oppmalt bilgummi, som blant annet blir brukt på kunstgressbaner, skal gi utslipp av miljøgifter.

Oppmalt gummi fra kasserte bildekk blir brukt på blant annet kunstgressbaner, løpebaner, fallunderlag og gummimatter. Bildekk består av ulike gummiblandinger, men de kan også inneholde miljøgifter.

– Generelt er gummigranulat fra brukte bildekk trygge å bruke. Men dersom idrettsanlegg og -baner ligger i nærheten av utsatte elver og innsjøer, bør en vurdere å bruke andre materialer, så man er helt trygg på at det ikke lekker ut miljøfarlige stoffer, siger Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Klif, i meldingen.

Trygg bruk
Faren for lekkasjer av sink og andre miljøskadelige stoffer blir redusert dersom gummigranulatet blir bundet i produktet og det blir lagt på en fast overflate. Gummigranulat kan derfor trygt brukes i utendørs fallunderlag, løpebaner og støtdempende matter som er produsert på denne måten.

Lekkasjen av sink og miljøgifter er størst der gummigranulatet ligget, som det ofte gjør på kunstgressbaner. Gummigranulat fra kasserte bildekk kan som som oftest trygt brukes på slike baner. Men hvis idrettsbanene er plassert slik at granulatet kan renne ut til sårbare bekker og vassdrag, bør en ifølge Klif finne alternative materialer som er mer miljøvennlege – selv om det er mer kostnadskrevende.

Trygg avfallshandtering av produkter som inneholder gummigranulat lagd av bildekk må behandles på en trygg måte når de skal kasseres. Innholdet av miljøgifter er ikke så høyt at gummigranulat fra bildekk normalt må behandles som farlig avfall, men det er likevel viktig å sikre at det går til riktig avfallshåndtering.

■ I dag er ca 130 000 tonn gummigranulat i bruk i Norge, der størsteparten er framstilt av brukte bildekk. Gummigranulat fra bildekk brukt i kunstgressbaner utgjør ca 76 000 tonn.

■ De totale utslippene av miljøgifter og sink fra gummigranulat lagd av kasserte bildekk er små samanliknet med utslipp fra andre kilder.

■ Det er ventet at det i de nærmeste årene vil bli behov for å skifte ut mange av kunstgressbanene som ble lagd for 8-10 år siden.

■ Granulat lagd av brukte bildekk inneholder mer miljøgifter og sink enn granulat lagd av annet nytt materiale. Alternativer er andre typer granulat, plastkuler og sand.

 

Kilde: Klif.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
BrynHelsfyr-Flyfoto1-Kroppet BrynHelsfyr-Flyfoto1-Kroppet