Rekordhøy gjenvinning av flasker, bokser og kartonger
Gå tilbake

Rekordhøy gjenvinning av flasker, bokser og kartonger

27. juni 2012

Ifølge Klif, med hovedkontor i Strømsveien 96 på Bryn-Helsfyr, sikrer velfungerende retursystemer for drikkevareemballasje og forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall svært høy gjenvinning av tomflasker, aluminiumsbokser og kartonger.

– Dette betyr mindre forsøpling og bedre utnyttelse av ressursene, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Stadig bedre resultater
De fleste retursystemene for drikkevareemballasje viser bedre resultater enn året før. Bryggeri- og drikkevareforeningen rapporterer at så godt som alle ombruksflasker laget av plast og glass ble returnert i fjor.

For Resirks retursystem for gjenvinnbare plastflasker og bokser i aluminium og stål, er det også svært høy returandel. Selskapet legger ned betydelig innsats i holdningsskapende arbeid. Gjenvinningen av drikkekartong fra skoler og barnehager er også høy

– Nordmenn flest har det i ryggmargen at drikkevaremballasje ikke skal kastes, men returneres. Det er vi fornøyd med, sier Ellen Hambro.

Hindrer forsøpling
Klif ser at forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall har bidratt til at emballasje som ikke lenger havner på deponi, i stedet går til energigjenvinning.

– Avgiften på drikkevaremballasje er der for å hindre forsøpling og sikre høy returprosent. Ordningen skal sikre miljømessig forsvarlig gjenvinning av drikkevaremballasje, forteller Ellen Hambro.

Klif fastsetter returandel
■ Forventet returandel for drikkevaremballasje fastsettes årlig av Klif.
■ Andelen beregnes etter hvilke returandeler som er oppnådd foregående år, samt andre opplysninger som forventes å påvirke returandelen kommende år.
■ Vedtak om returandel legges til grunn for reduksjon i miljøavgiften.
■ Selskapene belønnes med fullt fritak for miljøavgiften på drikkevareemballasje når returandelen er over 95 prosent.

 

Figur (fra Klif): Mer til gjenvinning: Vi er flinke til å levere inn bokser, flasker og kartonger til gjenvinning. Figuren viser fastsatte returandeler for emballasje til drikkevarer for perioden 2011 til 2012.

Bildet: Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
returandel_12-13_650 returandel_12-13_650