Reduserer CO2-utslipp og kostnader med miljøfokus
Gå tilbake

Reduserer CO2-utslipp og kostnader med miljøfokus

28. oktober 2008

Ementorgruppen annonserte i april 2008 økt fokus på konsernets miljøansvar og en mer aktiv rolle i å fremme og støtte implementeringen av Grønn IT-konsepter i egne og kundenes organisasjoner.

I følge en melding fra selskapet presenterer selskapet nå sine interne fokusområder og muligheter innenfor miljøhåndtering og kostnadsbesparelser. Gruppen vil redusere sine ’carbon footprints’ og regner med å redusere sine CO2-utslipp med 13 % i 2009. Dette kan bety en kostnadsreduksjon på opp til MNOK 39,1, i følge meldingen.

Ementor har nylig introdusert markedet for et komplett konsept for Grønn IT og produktenes livssyklus. Først gjennom ’goitgreen’-konseptet og deretter med det nye resirkuleringskonseptet ’goitloop’ for alle selskaper i Norden og Baltikum. “Vi må, som en ansvarlig IT- og tjenestetilbyder, sette en høy standard for vår egen atferd med tanke på miljøet”, sier Claus Hougesen, konsernsjef i Ementor ASA, i meldingen.

Et av Ementorgruppens viktigste strategiske mål er å være klimanøytral i 2010. For å nå dette ambisiøse målet har de nå implementert en rekke interne målsettinger i hele konsernet. Det er et stort potensiale både når det gjelder å redusere utslipp av klimagasser og få økonomiske gevinster. Potensialet og fokusområdene for alle selskapene i Gruppen er nedfelt i en klar handlingsplan for 2009.

Basert på Ementorgruppens ‘Carbon Footprint Analysis for 2007’ har alle gruppens selskaper blitt introdusert for en handlingsplan innenfor hvert fokusområde, som for eksempel anbefalte transportmidler, flyreiser, strøm/oppvarming og avfallshåndtering. Videre er de potensielle utslippsreduksjonene så vel som kostnadsbesparelsene beskrevet. For å kvalitetssikre har Ementorgruppen i tillegg benyttet eksterne rapporter fra selskaper som CO2Focus AS (klimarapporter) og Bureau Veritas (ISO14001).

Målet er å redusere Ementorgruppens CO2-utslipp og i tillegg spare kostnader. Disse tiltakene er en del av Gruppen’s innsats for å bli CO2-nøytrale i 2010 og å markere sin miljø- og ansvarsbevissthet både eksternt og internt. Det er lønnsomt å redusere CO2-utslipp og Gruppen regner med å redusere sine utslipp med 13 % i 2009 og dermed få kostnadsbesparelser på opp til MNOK 39,1.

“Den største utfordringen for oss alle er å ta en gjennomgang på hvordan vi lever og hvordan vi jobber. Ofte kan små justeringer utgjøre store forbedringer uten at det får konsekvens for vår business. Vårt mål er å utvikle et sunt miljø både for oss selv og våre kunder samtidig som vi yter den samme service. Vi ønsker å gjøre oss bemerket med vårt interne miljøfokus fremover,” sier Hougensen.

Kilde: Ementor

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email