Rørleggermester Espen Henriksen fusjonerer med GK Bryn-Helsfyr | Rørleggermester Espen Henriksen fusjonerer med GK
Gå tilbake

Rørleggermester Espen Henriksen fusjonerer med GK

5. januar 2010

1. januar 2010 ble Rørleggermester Espen Henriksen AS fusjonert inn i moderselskapet GK Norge AS, som har hovedkontor i Østensjøveien 15d på Bryn-Helsfyr i Oslo.

Overtagelsen er i følge en melding en del av GKs strategi om å øke kapasitet og tilstedeværelse innen service og vedlikehold av alle typer tekniske installasjoner, og bygger oppunder en allerede betydelig aktivitet i Buskerud.

– Aktiviteten i Rørleggermester Espen Henriksen AS blir et verdifullt supplement til vår egen aktivitet, sier Regionsdirektør i GK, Stein Arne Sværen, i meldingen. – Denne er i økende grad knyttet til energibruk i bygg, relatert til et nytt energidirektiv og reviderte tekniske forskrifter. Riktig drift av all teknikk i bygg, kombinert med fornuftig forebyggende vedlikehold aktualiseres ytterligere. Med økt tilgang til resurser og fagkompetanse, vil vi nå posisjonere oss som en enda bredere tjenesteleverandør hos eksisterende og nye kunder.

En del av GK Drammen
GK overtok Rørleggermester Espen Henriksen AS 1. januar 2008, som nå vil gå inn som en egen GK avdeling under distrikt Buskerud, og samlokaliseres i GK sine lokaler på Åssiden i Drammen. Avdelingen vil ledes av Trond Ullern, og bestå av 10 personer.

REHs agentur på Air-sep® vil videreføres i GK. Air-sep® skiller ut og fjerner luft i en lukket vannkrets, og er et produkt GK har svært gode erfaringer med.

GK i Buskerud vil etter fusjonen bestå av totalt 35 ingeniører, klimateknikere og rørleggere fordelt på fagområdene ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og energi, i tillegg til administrative saksbehandlere.

GK har tidligere gjennomført flere vellykkede firmaovertakelser både i Norge, Sverige og Danmark, og er nå en av Skandinavias ledende inneklimaentreprenører.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email