Populære kontorer på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Populære kontorer på Bryn-Helsfyr

29. november 2002

Tidligere Compaq har i en årrekke vært leietakere i Bryn Eiendoms lokaler i Østensjøveien. En nøye vurdering av faktorer som standard, fasiliteter og fleksibilitet i kontorlokalene, nærhet til sentrum og ansattes bosteder samt kommunikasjonsmuligheter gjorde at HP fant denne lokasjonen meget godt egnet som hovedkontor etter integrasjonen av selskapene.

HPs flytte- og integrasjonsprosess krevde møysommelig planlegging og organisering. Hundrevis av HP-arbeidsplasser skulle på kort tid flyttes fra Skøyen til Bryn-Helsfyr, og integreres i Compaqs lokaler. Selskapet valgte å flytte deler av Compaqs virksomhet til HPs tidligere lokaler i en overgangsfase der det ble gjort betydelig ombygging til åpne kontorlandskap og tilpasning av lokalene i Østensjøveien. Selve flyttingen av ca 280 arbeidsplasser ble gjennomført i løpet av en helg i november, og hele virksomheten på ca 460 ansatte var på plass og i full drift i de nye lokalene i løpet av selve innflyttingsdagen, 11. november.

– Flytte- og integrasjonsprosjektet var meget utfordrende og krevde omfattende detaljplanlegging, sier eiendoms- og administrasjonssjef Ashley Martin i HP, som har hatt ansvaret for planlegging, prosjektering og flytting. – Tatt i betraktning den meget knappe tidsrammen på 2 måneder fra planleggingsstart til flyttedato, har alt gått utrolig bra.

Men også i nabobygget skjer det nå positive ting. Statens Vegvesen Akershus har leid 8000 kvm i Østensjøveien 34 helt siden bygget ble ferdigstilt ved årsskiftet 1998/99. Nå har etaten sammen med Statens Vegvesen Oslo inngått en tilleggsavtale om leie av ytterligere 1600 kvm i samme bygg. Kvadratmeterprisen i tilleggsavtalen er på 1470,-.

– Vi har hatt et meget godt samarbeid med både Compaq og Statens Vegvesen Akershus i alle de årene de har vært leietakere, sier direktør Erik Nygaard i Bryn Eiendom. – At HP kommer hit er meget hyggelig for oss, men også for området i sin helhet. Som et av Oslos største kommunikasjonsknutepunkt med umiddelbar nærhet til sentrum har vi mange sterke argumenter på hånden. Men det ligger også en viktig signaleffekt i at solide selskaper og etater trives her.

Samtidig planlegger NCC å samle sin virksomhet i det 17 etasjers nye næringsbygget Helsfyr Panorama, som nå er i ferd med å ferdigstilles nær Strømsveien ved Rica Helsfyr Hotel. Selskapet vil benytte de nederste syv-etasjer i bygget fra andre kvartal 2003.

Det har generelt vært betydelig bevegelse i markedet for kontorlokaler på Bryn-Helsfyr de siste månedene, i et generelt meget vanskelig marked. Norges Automobil-Forbund har inngått kjøpsavtale med BundeBygg på nytt forretningsbygg for sitt hovedkontor noe lenger ned i Østensjøveien, der byggearbeidene startet i oktober. Parkeringsselskapet Peek Trafikk AS har flyttet til Brynsveien 12, og leier 1300 kvm fordelt på kontor-, lager- og servicearealer. Hørselshemmedes Landsforbund og en del av Skolesjefens Etat har flyttet inn i Brynsveien 11-13 i lokaler på henholdsvis 630 og 1200 kvm kontorer, mens Skattedirektoratet leier ytterligere 700 kvm i Entra Eiendoms bygg i Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr.

Nygaard viser også til de inngåtte leieavtalene BundeBygg har tegnet for sitt bygge- og rehabiliteringsprosjekt i Strømsveien på Helsfyr. De har leid ut hele 16.000 av totalt 21.000 kvm kontorer i prosjektet før ferdigstillelse.

Bryn Eiendom er en av åtte deltakere i "Bryn-Helsfyr-prosjektet", et felles markedsføringsprosjekt for hele området som ble igangsatt våren 2001. Bakgrunnen for prosjektet er at eiendomsaktører i området mener kombinasjonen av et helhetlig tilbud av kontorlokaler, umiddelbar nærhet til Oslo sentrum og god tilgjengelighet via vei og offentlig kommunikasjon utgjør en plattform med muligheter for kraftig utvikling og vekst. Aktører som NCC Property Development, BundeBygg, Entra Eiendom, Pecunia Eiendomsselskap, Møller Eiendomspartner, Bryn Eiendom, Sandia Gruppen og Eiendomsplan Næringsmegling er deltakere i prosjektet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Direktør Erik Nygaard

Bryn Eiendom AS

Telefon: 23 37 98 00

e-post: erik.nygaard@bryneiendom.no
og besøk gjerne websidene: www.bryn-helsfyr.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email