Oslo Kommune moderniserer beredskapen
Gå tilbake

Oslo Kommune moderniserer beredskapen

10. april 2017

Norsk teknologiselskap på Bryn-Helsfyr har utviklet systemet som nå skal tas i bruk.

Oslo Kommune er en av de aller første kommunene i landet som innfører lokasjonsbasert befolkningsvarsling (LBAS) ved bruk av SMS. Kommunen tar nå selv grep ettersom de ser behovet for en lokal løsning, da et eventuelt fremtidig nasjonalt varslingssystem ikke kommer til å dekke alle deres varslingsbehov.

– Selv om Norge i stor grad er et stabilt og trygt samfunn skal Oslo være godt forberedt på å håndtere både større og mindre kriser, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Gode varslingsrutiner er helt vesentlige for god beredskap og krisehåndtering. Når Oslo kommune nå får på plass et nytt system, kan innbyggere og besøkende til Oslo forvente varsling direkte på sin mobil om det skulle oppstå uønskede hendelser av alvorlig karakter.

– Folk i Norge er raske til å ta i bruk ny teknologi og det er liten tvil om at mobilen bare blir et viktigere verktøy for nordmenn flest i fremtiden. Det må vi benytte oss av når vi skal nå frem til folk i en situasjon der rask og riktig informasjon kan være avgjørende, sier Johansen, som mener implementeringen av systemet er et eksempel på hvordan offentlig forvaltning må endre seg i en digital tid.

Det er et norsk teknologiselskap som har utviklet systemet som nå skal tas i bruk. UMS har hovedkontor i Helsfyr Atrium på Bryn-Helsfyr, men har omfattende internasjonal virksomhet. I dag når selskapet over 150 millioner mennesker med sine lokasjonsbaserte varslingssystemer, og det er et marked i sterk vekst. Selskapet har utviklet nasjonale varslingssystemer av ulik art for blant annet Sverige, Singapore, India, Nederland, Hellas og Kambodsja.

– I tillegg til å bruke SMS i kombinasjon med det nasjonale sireneanlegget for å gi mer presis informasjon til mottakerne under en krise, egner SMS-varsling seg også for alvorlige lokale hendelser som ved en brann med giftig røyk, flom eller andre kritiske hendelser, sier Michael Sargeant i UMS. På bildet viser han hvordan lokasjonsbasert varsling kan avgrense varsling til et definert geografisk område.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

Bilder: UMS

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email