Ønsker dine innspill til utviklingen av Bryn
Gå tilbake

Ønsker dine innspill til utviklingen av Bryn

15. juni 2021

Hvordan opplever du Bryn i dag, og hvordan bør området utvikles for fremtiden? Ved å delta i en kort spørreundersøkelse kan du nå gi dine innspill til eiendomsaktørene bak utviklingen av «Nye Bryn».

Store eiendomsutviklere samarbeider om å utvikle Bryn til et levende og attraktivt byområde med boliger, kontorer og servicetilbud. Og legge til rette for gode utendørsrom og grøntarealer for byliv og nabolagskvaliteter.

Til det trenger de innspill fra deg som jobber eller bor på Bryn og i områdene rundt.

Delta i spørreundersøkelsen her!

– Det finnes nok ingen absolutt sannhet om hva som er god byutvikling, men jeg er helt sikker på at dialog og medvirkning bidrar til bedre planprosesser og i neste omgang en bedre by. Derfor inviterer vi nå alle som er interessert i byen vår til å delta i en spørreundersøkelse om Bryn, forteller utviklingsdirektør Svein Prytz hos JM, som er en av landets største boligbyggere.

Entra og JM har gått sammen om utviklingen av Bryn sentrum som i fremtiden skal bli et byområde med en blanding av boliger, handel, service og næring. Sammen med grunneierne Pecunia AS, Bryn Eiendom AS og Cema AS har de etablert et grunneiersamarbeid for å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling av det de kaller «Nye Bryn».

Bryn Eiendom skal i årene som kommer utvikle et stort boligprosjekt på en sentral tomt på Bryn. – Vi har i over 50 år bygget opp en stor eiendomsportefølje her på Bryn som vi er veldig godt fornøyd med. Dette har vært et rent næringsområde frem til nå, men gjennom samarbeidet med de andre grunneierne ser vi nå frem til å være med på utviklingen av Nye Bryn, forteller Trine Lise Myrengen som er eiendomssjef i Bryn Eiendom.

Et av byens viktigste knutepunkt

Bryn er et av Oslos viktigste kollektivknutepunkt med tog, buss og T-bane. I rushtiden går T-banen mellom Bryn og Oslo S hvert andre minutt og god dekning med tog og buss gjør at store deler av Østlandsområdet har direktekommunikasjon til Bryn.

– Bryn er i mange sammenhenger trukket frem som et av byens aller viktigste kollektivknutepunkt og dette er for oss helt fundamentalt for den store satsingen vi skal gjøre på Bryn, sier viseadministrerende direktør Hans Thomas Knudtzon i Pecunia.

Pecunia har en mer enn 100 års historie på Bryn som strekker seg tilbake til Christiania Teglverk tidlig på 1900-tallet.

Nye Bryn er byen du ennå ikke kjenner

Rodeo arkitekter har utviklet en spørreundersøkelse som er en viktig del av medvirkningsprosessen. De er engasjert av Entra og JM for å gjennomføre reguleringsplanen for Bryn sentrum.

– Vi er opptatt av å høre hvordan man opplever Bryn i dag og også hvilke innspill man har til den fremtidige utviklingen. Vi håper derfor at mange mennesker vil delta i undersøkelsen slik at vi får et best mulig utgangspunkt for veien videre, avslutter Kristine Horne som er prosjektsjef i Entra.

Illustrasjoner: Rodeo Arkitekter

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email