Områdeveteran bygger nytt Mercedes-anlegg på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Områdeveteran bygger nytt Mercedes-anlegg på Bryn-Helsfyr

24. november 2010

– Næringslivet blomstrer på Bryn-Helsfyr, og nok en gang er det naturlig for oss å utvide her. Det sier styreformann Terje Thoner i Erik Arnesen Bil, en virksomhet som i over 50 av sine snart 65 leveår har utviklet seg i takt med resten av dette sydende næringsområdet nær Oslo sentrum. Når selskapet ferdigstiller sitt flunkende nye Mercedes Benz-anlegg i Østensjøveien neste år, disponerer det totalt 12.000 kvm arealer fordelt på tre adresser på Bryn-Helsfyr.

Terje Thoner har vært tilknyttet Erik Arnesen Bil siden 1974 og er selskapets mest erfarne talsmann, også når det gjelder selskapets engasjement på Bryn-Helsfyr. Bilfirmaet har hatt tilhold i området siden 1958, da det til tross for nærheten til Oslo sentrum var langt mer landlig og utenfor allfarvei enn idag.

– Med over 50 års fartstid i området har vi opplevd den stadige videreutviklingen på nært hold, og kjenner kanskje de mange fordelene ved å holde til her bedre enn noen, sier han.

Erik Arnesen Bil er forhandler for Mercedes-Benz, Volkswagen og Audi, og har tre separate bilbedrifter i området, fordelt på sine eiendommer i Østensjøveien 12, Nils Hansens vei 1 og Nils Hansens vei 7. I tillegg åpnet selskapet nylig et merkeverksted for Mercedes-Benz taxier, minibusser og varebiler på Rommen lenger øst i Oslo.

Nytt Mercedes-anlegg på 6500 kvm
Erik Arnesen Bil er godt i gang med sitt nybygg på vel 5000 kvm ved Mercedes-Benz-anlegget i Østensjøveien 12, som sorterer under Erik Arnesen Helsfyr AS. Det nye bilanlegget, som får NAFs hovedkontor som nærmeste nabo og etter planen skal ferdigstilles i september 2011, skal romme verksted, delelager og kontorer, foruten to etasjer under bakkenivå for parkering og billager.
Eksisterende bilanlegg sammenbygges med det nye, og nåværende bilsalgsavdeling får dermed utvidet areal.

Totalt vil det nye, sammenbygde anlegget i Østensjøveien utgjøre 6500 kvm, fordelt på 1800 kvm salgsavdeling, 1200 kvm verksted, 300 kvm delelager, 1600 kvm billager og parkeringshus (fordelt på 2 etasjer under bakken), 400 kvm tekniske rom og 1200 kvm kontorer.

800 kvm toppkontorer for utleie
Nybyggets fjerde og øverste etasje vil ifølge Thoner bestå av 800 kvm attraktive kontorarealer med panoramautsikt over fjorden og byen.

– Disse kontorarealene blir tilgengelig for eksterne leietakere, og vi bygger dem mest mulig åpne så leietaker selv kan påvirke den endelige utforming og standard, sier han.

Hovedentreprenør for byggearbeidene er BundeBygg AS, som har kontorer i eget bygg i Grenseveien 82 i samme område og i sin tid bygget og solgte nabobygget til NAF. Selskapet er også en av 22 deltakere i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, et langsiktig samarbeid for identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

Utfordrende bygging
Arbeidene er ifølge Thoner i rute, selv om man under byggingen har støtt på flere betydelige utfordringer.

– Bygget står på leirgrunn, og vi måtte gå 17 meter ned for å forankre pæler med stålkjerne på fjell. Det mest spesielle med nybygget er likevel kanskje at vi går to fulle etasjer ned i bakken for å bygge underjordisk parkeringshus og billager. Dette har blant annet gitt store utfordringer med avstiving av byggegropen, sier Thoner. Han kan også fortelle at det er avsatt tilstrekkelig etasjehøyde i begge underetasjene for eventuell senere montering av parkeringssystemer fra Bryn-Helsfyr-selskapet Multiparking. – Denne type plasseffektiviserende parkeringssystemer er allerede montert ved vårt Volkswagen-bilanlegg i Nils Hansens vei i samme område, og erfaringene er meget gode, sier Thoner.

Honnør til Bryn-Helsfyr-samarbeidet
– Hovedårsaken til at vi har blitt værende i området i over 50 år er den kontinuerlige, positive videreutviklingen, med stadig tilvekst av bedrifter og mennesker. Med våre bilmerker, Mercedes-Benz, Volkswagen og Audi, er næringslivskundene viktige. Dessuten har vi kunnet utvide underveis, uten å forlate området. At området er et sentrumsnært knutepunkt som knytter sør til nord og vest til øst, er naturligvis også en viktig fordel, sier Thoner.

– Som en av mange virksomheter med lang fartstid på Bryn-Helsfyr, setter vi stor pris på den innsats som gjøres via Bryn-Helsfyr-prosjektet. Gjennom dette samarbeidet bidrar 22 eiendomsbesittere til å synliggjøre og markere området langt tydeligere på kartet som et av Oslos viktigste knutepunkt for forretningsvirksomhet, sier Thoner.

Fra sentrum i 1958
Erik Arnesen Bil ble etablert 1. mars 1946, den gang som verksted for Horch (senere
Audi), Mercedes-Benz og Wanderer. De første årene holdt det til i Akersveien 6 på St. Hanshaugen. Senere flyttet selskapet til store nye lokaler i Østensjøveien på Bryn-Helsfyr, et område de altså har holdt seg i siden. I 1962 ble det inngått forhandlerkontrakt med Mercedes-Benz på salg og service. Videre ble tilsvarende kontrakt skrevet med Audi og Volkswagen i henholdsvis 1964 og 1974.

Sentral aktør
Gjennom egen virksomhet har bilfirmaet vært med å utvikle Bryn-Helsfyr til det næringslivssenter det er i dag. I 1970 bygget selskapet nytt verksted for Audi, samt lokaler for skade- og lakkvirksomheten i Nils Hansens vei 7. Disse fasilitetene ble modernisert og utvidet i 1996 og all Volkswagen- og Audi-virksomhet ble flyttet dit. I 1976 bygget man også de første salgslokalene i Østensjøveien 12. I 2001 kjøpte bilfirmaet nabotomten Østensjøveien 12b, der nybygget nå er under oppføring. I 2002 investerte man ca 50 millioner kroner i kjøp og total rehabilitering av et bygg i Nils Hansens vei 1, for å skape det topp moderne Audi-senteret som stod ferdig der i mai 2004.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email