Omorganisering i COWI Norge
Gå tilbake

Omorganisering i COWI Norge

12. september 2008


Omorganiseringen av COWI konsern, med opprettelsen av de fem regionene Norge, Danmark, EU øst, Gulfen og Afrika, har ført til økt aktivitet på mange områder. Ambisjonene er store når det gjelder å utvikle COWIs forretning, utviklings- og samarbeidsprosjektene er mange og varierte.

Som en konsekvens av regionaliseringen, ble administrerende direktør i Norge, Christian Nørgaard Madsen, i 2007 en del av COWI konserns toppledelse. Våren 2008 kjøpte COWI A/S svenske PICON Teknikkonsult AB, Nørgaard Madsen ble styreleder. For å sikre tilstrekkelig med ressurser til å utvikle den norske forretningen, er det nødvendig med en omorganisering.

Direktør Forretningsutvikling
Markedet, kundene og COWIs egen strategiprosess understreker behovet for oversikt og helhetstenking; internt i de nasjonale regionene, og på tvers i konsernet. For å imøtekomme dette, vil nåværende regiondirektør i COWI Midt/Nord, Terje Bygland Nikolaisen (39), tre inn i nyopprettet stilling som direktør Forretningsutvikling 1. oktober 2008.

Ny regiondirektør Midt/Nord
Samtidig som Bygland Nikolaisen starter opp sitt nye arbeid, tar Kirsti Engebretsen Larssen (40), over som regiondirektør i Midt/Nord. Hun har vært ansatt i COWI siden 2002, er senioringeniør i VVS-teknikk og har siden 2005 vært leder av de flerfaglige avdelingene i Trondheim. Engebretsen Larssen kom til COWI etter 8 år hos Erichsen og Horgen. Hun har bred erfaring fra prosjektering, prosjektstyring og prosjektledelse av tverrfaglige prosjekter innen bygg og anlegg.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email