Omfattende kontrollaksjon av forbrukerprodukter
Gå tilbake

Omfattende kontrollaksjon av forbrukerprodukter

10. mars 2008

SFT kontrollerer et stort antall importører av blant annet leker, sportsartikler, tekstiler og smykker/bijouteri. Aksjonen er et samarbeid mellom SFT (Statens ForurensingsTilsyn), TAD (Toll- og AvgiftsDirektoratet og SSB (Statistisk SentralByrå). Hensikten er å forhindre import av produkter med miljøfarlige stoffer, samt bidra til at importørene får bedre kunnskap om regelverket.

Produkter kan inneholde farlige stoffer

Utslipp fra ulike produkter er i dag en av de viktigste kildene til spredning av miljøfarlige stoffer. SFTs tidligere kontroller har vist at det finnes produkter på det norske markedet som inneholder forbudte stoffer. Dette kan for eksempel være ftalater, løsemidler og tungmetaller i leker, perfluorert stoff i tekstiler (PFOS) og nikkel i smykker.

– Dersom vi finner ulovlige produkter, må importøren trekke produktene fra markedet. Vi vil vurdere tvangsmulkt og anmeldelse ved alvorlige brudd på regelverket, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Importøren har ansvaret

– Det er importøren til det norske markedet som er ansvarlig for at produktene overholder norske lover og forskrifter
– Dette betyr at importøren må vite hva produktene inneholder, og hvilke lover og forskrifter som gjelder for disse produktene
– En importør må derfor ha gode rutiner (internkontroll) for å sikre seg at de bare omsetter trygge produkter

Målet med aksjonen er å hindre salg av forbudte produkter, og heve importørenes kompetanse.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email