Nytt rekordår for COWI AS
Gå tilbake

Nytt rekordår for COWI AS

14. april 2008

2007 ble tidenes beste for COWI AS, i følge www.cowi.no. Omsetningen økte med i underkant 100 millioner og endte på 675 millioner. Etter overskuddsdeling med de ansatte på 12,3 millioner, ble resultatet før skatt 72,3 millioner, hvilket er langt over det budsjetterte.

For COWI konsern ble omsetningen i 2007 på 3,3 milliarder, det er opp 8 % i forhold til 2006. COWI i Norge var en solid bidragsyter til et resultat før skatt på 204,5 millioner.

Internasjonalt samarbeid
COWI Norges administrerende direktør, Christian Nørgaard Madsen, er naturlig nok fornøyd med tingenes tilstand. –Riktig nok har det vært gode tider for vår bransje i 2007, samtidig ser jeg fruktene av de interne prosessene i COWI. På konsernnivå arbeides det mye og tett med operasjonalisering av våre nye strategi, basert på en flatere struktur med fem selvstyrte forretnings- enheter; Danmark, Norge, EU Øst, Afrika og Gulfen. Vi har fått bekreftet at kombinasjonen av lokal kunnskap og gode samarbeidsrelasjoner gjør det enklere å tilpasse kompetanse og kapasitet for varierte oppgaveløsninger. Gode eksempler er innen samferdsel og helsebyggmarkedet, med Håloglandsbrua og Haukeland Universitetssykehus.

Nasjonal vekst
Parallelt med konsernaktiviteter og høyt produk- sjonstempo, har COWI i Norge benyttet store ressurser til kompetanseutvikling, på tvers av faglig og geografisk tilhørighet. Økt satsing på synlighet har også vist seg vellykket, ikke minst har uttelling- en vært god overfor studenter og kvalifiserte jobb- søkere. –Når det gjelder antall medarbeidere, er COWI et av de få store rådgiverfirmaene i Norge som primært vokser gjennom organisk vekst. Selv om det er viktig å få tilgang til ny spisskompetanse gjennom oppkjøp, satser vi på langsiktig vekst ved å ansette nye, motiverte medarbeidere, sier Nørgaard Madsen. –Målet er ikke å være størst, men best blant de største, konkluderer han.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email