Nytt liv til Vippetangen
Gå tilbake

Nytt liv til Vippetangen

21. desember 2015

Vippetangen er siste steg i byutviklingsplanen for Fjordbyen. Nå har Oslo Havn inngått avtale med COWI i samarbeid med fem andre firmaer for å definere fremtidig utvikling av området.

Det skriver COWI, som har hovedkontor i Grenseveien 88 på Bryn-Helsfyr, i en pressemelding. Vippetangen skal rustes opp for å bedre møte behovet hos Oslos befolkning og det er spesielt forholdet til områdets havnedrift, kulturmiljø og festningen som danner sentrale premisser for byutviklingen.

– Vårt oppdrag er å finne fram de bærekraftige løsningene som identifiserer og skaper synergieffekter, der tiltak eller løsninger er ressurseffektive og løser flere problemer på en gang. Dette gjøres best dersom fokus på bærekraft er en integrert del av prosessen, forteller prosjektansvarlig, og Utviklingssjef i COWI, Kathrine Strøm.

For best mulig å løse denne komplekse oppgaven har COWI satt sammen et bredt team med fageksperter innen alle aktuelle fagområder. Foruten fagpersoner fra COWI i Norge og Danmark har teamet arkitekter og landskapsarkitekter fra alt. arkitektur, 4B arkitekter og IN’BY, samt økonomer fra OPAK og Deloitte.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email