Nytt fra Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Nytt fra Bryn-Helsfyr

16. mai 2003

– Det er stadig bevegelse i markedet for kontorlokaler på Bryn-Helsfyr i Oslo, i et generelt meget vanskelig marked, sier næringsmegler i området.
Oslopolitiets kriminaltekniske avsnitt og Politiets datakrimsenter er nå flyttet inn i nyoppussede lokaler i Brynsalleen 4. De to enhetene har begge inngått langsiktige leieavtaler med fremleier, Pecunia Eiendomsselskap, for lokaler på 2.500 kvm hver, som nå er spesialtilpasset for deres krav og behov.
BundeBygg får nå utvidet en av utleiekontraktene i sitt nye kontorbygg i Strømsveien 102 på Helsfyr. Dermed er totalt 17.000 av 21.000 kvm kontorer utleid før prosjektet er helt ferdigstilt. Dette er nye eller totalt rehabiliterte lokaler, og gjennomsnittsprisen på de inngåtte avtalene i Strømsveien 102 er ca 1650 pr kvm pr år.
Entra Eiendom ferdigstiller første byggetrinn av sitt prosjekt, Alnafossen Kontorpark på Bryn, i løpet av våren. Statens Vegvesen Vegdirektoratet leier ca 25.000 kvm kontorer med parkeringsplasser i bygget fra juli måned. Kontorarealene utgjør ca 80 prosent av bygget, og leiekontrakten er på 20 år.
I disse dager skifter Norsk Kennel Klub kontorlokaler og Clear Channel lagerlokaler til henholdsvis ca 750 kvm i Nils Hansens Vei og 1350 kvm i Tvetenveien 13, og har med andre ord valgt å bli værende i området.
BundeBygg er også godt i gang med oppføringen av et helt nytt kontorbygg på ca 5000 kvm i Østensjøveien 14. NAF har inngått kjøpsavtale på det nye bygget, og vil flytte sitt hovedkontor dit fra Oslo Sentrum når det er klart, etter planen på nyåret 2004.

– Det er hyggelig å registrere at interessen for næringseiendom i området er god i et generelt meget vanskelig marked, sier Lundquist, som også er initiativtaker og koordinator i "Bryn-Helsfyr-prosjektet", et felles markedsføringsprosjekt for hele området som ble startet våren 2001.

Bakgrunnen for prosjektet er at eiendomsaktører i området mener kombinasjonen av et helhetlig tilbud av kontorlokaler, umiddelbar nærhet til Oslo sentrum og unik tilgjengelighet via vei og offentlig kommunikasjon utgjør en plattform med muligheter for betydelig utvikling og vekst. BundeBygg, Entra Eiendom, Pecunia Eiendomsselskap, Bryn Eiendom, Sandia Gruppen og Eiendomsplan Næringsmegling er deltakere i prosjektet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Adm. dir. Per Kristian Lundquist
Sandia Megling as
Telefon: 23 03 95 20
e-post: lundquist@sandia.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email