Nye leieavtaler på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Nye leieavtaler på Bryn-Helsfyr

23. mai 2011

Nærhet til sentrum, tilgjengelighet og et bredt fasilitetstilbud fortsetter å trekke leietakere til næringsområdet Bryn-Helsfyr i Oslo.

Bryn-Helsfyr-samarbeidet, som feirer 10 år med identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet, melder om to nykommere, tre interne flyttinger og tre arealutvidelser på leietakersiden.

Lexmark til Atrium
I juni flytter Lexmark til Helsfyr Atrium fra Grenseveien i samme område. Selskapet har inngått kontrakt med Schage Eiendom om leie av 500 kvm kontorer for fem år, med opsjon på ytterligere fire år. Gårdeiers ledighet i Helsfyr Atrium er dermed på ca 1000 av totalt 28000 kvm kontorarealer.

Nexans utvider sin leieavtale i nabobygget Helsfyr Panorama til også å omfatte hele 6. etasje i bygget, tilsvarende 1072 kvm.

I august flytter Nordic Academy til Østensjøveien 39-41. Selskapet har leid 1441 kvm av Oslo Areal AS. Nordic Academy AS er driftsselskapet til Karrierehuset, og samtidig leverandør av karriere- og omstillingsprosesser inn mot offentlig sektor. Lokalene vil foruten kontorer bestå av tilpassede kursrom i ulike størrelser. I tillegg har Netledger, som leverer outsourcingstjenester innenfor økonomi, utvidet sitt areal i samme bygg.

Tre avtaler i Nils Hansens vei
Bryn Eiendom har inngått tre leieavtaler i Nils Hansens vei og en i Brynshøgda. Konsulentselskapet Vectura Consulting AB etablerer seg i Norge og har leid 150 kvm kontorer i Nils Hansens vei 2. T-vips er i vekst og har utvidet leiearealet fra 739 kvm til 1295 kvm i samme bygg. Oslo-avdelingen til Toro, som eies av Rieber & Søn ASA, flytter inn på 891 kvm i Nils Hansens vei 4 i august.

Timm AS flyttet 1. mai fra Strømsveien til Brynshøgda 9, der selskapet leier 447 kvm i toppetasjen.

– Den senere tids avtaler gjenspeiler den langsiktige trenden på Bryn-Helsfyr, som i tillegg til å ha en høy andel lojale leietakere, tiltrekker seg stadig nye virksomheter. Det sier Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen, som er initiativtaker og talsmann i Bryn-Helsfyr-prosjektet.

Fakta om Bryn-Helsfyr-prosjektet:
Bryn-Helsfyr-prosjektet har siden 2001 arbeidet for en tydelig og enhetlig identitetsbygging av området som et av fremtidens næringssentre i Oslo. 10 år etter oppstart har samarbeidet 25 deltakerne, som samlet representerer over 80 prosent av kontorarealene i området: Aberdeen Asset Management, Fearnley Finans Eiendom, Vital Eiendom, Basale, Oslo Areal, Fortin, Bryn Eiendom, Entra Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, SAAS Eiendom, NCC Property Development, NAF, Brødrene Jensen, Jahre Eiendom, Gasmann Eiendom, Sigellen, P.S. Eiendom, Østensjøveien 43 AS, AF Gruppen, Schage Eiendom, Eiendomsselskapet Argentum og Timms Reperbane.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Helsfyr Panorama1 Helsfyr Panorama1 NilsHansensVei2Utenfra NilsHansensVei2Utenfra NilsHansensVei2Utenfra2 NilsHansensVei2Utenfra2