Nye analyser av miljøgifter i fisk og blåskjell
Gå tilbake

Nye analyser av miljøgifter i fisk og blåskjell

30. mai 2008

Det var mindre PCB og kvikksølv i torsk fra Indre Oslofjord i fjor sammenlignet med de to foregående årene, i følge en pressemelding på sft.no. Det var også lave nivåer av miljøgifter i blåskjell rundt dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i hele fjor. Det viser nye analyser.

Det var noe mer miljøgifter i blåskjell fra havneområdene i Oslo, men også her var nivåene i hovedsak lave. Analysene fra februar i år viser tilsvarende resultater.

Overvåker miljøgifter i fisk og blåskjell

Siden midten av 1980-tallet har Statens forurensningstilsyn (SFT) fått undersøkt mengden miljøgifter i fisk og blåskjell i Indre Oslofjord.

SFT har gitt Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i oppdrag å supplere de ordinære målingene av miljøgifter i organismer for å følge med på at oppryddingen av forurenset sjøbunn i Oslo havn og deponeringen ved Malmøykalven gjennomføres i tråd med tillatelsen.

For ytterligere detaljer og informasjon, samt grafikk over nivåer på kvikksølv og PCB, se www.sft.no.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email