Ny undersøkelse: Frykter nedetid, men er dårlig forberedt
Gå tilbake

Ny undersøkelse: Frykter nedetid, men er dårlig forberedt

25. oktober 2012

Ledere frykter nedetid på forretningskritiske systemer som den største IT-sikkerhetstrusselen. Likevel klarer kun 1 av 3 virksomheter å bli operativ på mindre enn 6 timer etter nedetid. Det viser en undersøkelse foretatt i regi av Datametrix, som har hovedkontor i Grenseveien 95 på Bryn-Helsfyr.

– Nedetid på forretningskritiske systemer kan potensielt lamme en hel organisasjon, og tapt arbeidstid kan ha store økonomiske konsekvenser for de fleste virksomheter. Tallene som fremkommer i vår sikkerhetsundersøkelse er derfor bekymringsfulle, sier produktsjef sikkerhet Dag Sørlie i Datametrix i en pressemelding.

Undersøkelsen er foretatt blant 356 norske kommuner og private bedrifter. Respondentene er IT-sjefer og rådmenn i 100 kommuner og IT-sjefer og ledere i 256 private bedrifter med over 50 ansatte.

Lederne ble spurt om hva de anså som de største IT-sikkerhetstruslene fremover. 61 prosent svarte ifølge meldingen nedetid på forretningskritiske systemer, mens 16 prosent svarte data stjeles eller manipuleres. Ledere i privat sektor er mest bekymret for nedetid – 63 prosent mot 56 prosent i kommunal sektor.

– Funnene illustrerer hvor avhengig driften av enhver organisasjon er blitt av IT-løsninger. IT er ikke lenger et støtteverktøy, men en integrert del av forretningsdriften i alle virksomheter. I det perspektivet er det lett å forstå at man frykter nedetid langt mer enn datainnbrudd og hacking, sier Sørlie.

Nedetid kan ifølge selskapet være en konsekvens av blant annet hacker-angrep eller utbrudd av malware. En måte å sikre seg mot for mye nedetid er å ha redundante løsninger og back-up. I undersøkelsen sier 23 prosent at de har fullt ut redundante løsninger, mens 56 prosent at de har delvis redundante løsninger. Med redundante løsninger vil man kunne være operativ i løpet av relativt kort hvis forretningskritiske systemer skulle falle ned. På spørsmålet om hvor lang tid virksomheten vil bruke på å bli operativ igjen hvis et angrep på forretningskritiske systemer skulle finne sted svarte kun 32 prosent at de klarer det på mindre enn 6 timer, mens 40 prosent sier at det avhenger av hvilket system som går ned.

– Det er relativt bra sammenheng mellom antallet som er operative på mindre enn seks timer og de som full redundans. Samtidig så viser undersøkelsen også at det er et betydelig potensial for mer redundans og back-up for å begrense nedetid og tap av økonomiske verdier, sier Sørlie.

Undersøkelsen er foretatt av Norstat blant en representativt utvalgt av bedrifter over 50 ansatte og norske kommuner i april 2012.

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email