Ny Logica-løsning gir bedre kontroll på sykefravær
Gå tilbake

Ny Logica-løsning gir bedre kontroll på sykefravær

18. mai 2012

Logica, som i Norge har hovedkontor i Grenseveien 86 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har utviklet en ny modul i tidsregistreringssystemrt WinTid – tilrettelagt den nye lovendringen om for oppfølging av sykemeldte.

I fjor ble det gjennomført en lovendring som skulle sikre tidligere, tettere og mer forpliktende oppfølging av sykmeldte. Erfaringene tilsier at de nye systemene er vanskelige, bare i januar og februar sendte Nav ut varsler til 20 000 arbeidsgivere som ikke hadde fulgt opp sykmeldte korrekt. Logica har løsningen som gjør prosessen enklere.

Dette fremgår av en melding fra Logica, som fikk tilbakemelding fra sin brukerforening om at de nye kravene og reglene var mange og vanskelig å forstå.

– Vi forstår folks utfordringer, at det tar tid å sette seg inn i nye regelverk og venne seg til nye rutiner. For å utnytte det gode potensialet som tross alt ligger i de nye reglene, er man avhengige av tekniske verktøy som understøtter dem. Vi har utviklet en ny modul i vårt tidsregistreringssystem WinTid for å bidra til at det skal være lettere for å alle å overholde kravene og holde orden på de ulike tiltakene som gjennomføres i forbindelse med sykefravær, sier leder HRM i Logica, Hans Christian Alnæs, i meldingen.

Den nye WinTid-modulen er utviklet i samsvar med det nye regelverket og vil guide ledere og medarbeider gjennom prosessen med innlagte påminnelser og sjekkpunkter, og man kan linke dokumentasjon direkte til møter og oppfølgingspunkter.

– Særlig har vi tro på at en integrering mot Altinn vil føre til at oppfølgingen vil bli enklere, sier Alnæs. Integrasjonen vil gjøre at dokumentasjon kan sendes direkte til Nav. Man slipper også å fylle ut oppfølgingsplan og rapporteringsskjema, men kan hente data direkte fra WinTid. Dette vil også føre til at duplisering av dokumenter og at andelen merarbeid minkes.

Proaktiv nærværsoppfølging
I tillegg til kravene om å tilrettelegge og følge opp sykmeldte, plikter leder å legge til rette for at arbeidstakere kan fungere i arbeidslivet, og begge parter må jobbe sammen om å finne løsninger.

– Det er sannsynlig at faktorer som manglende dialog mellom medarbeider og ledere, uklare målsettinger og overtidsarbeid kan føre til mistrivsel på arbeidsplassen. Dette ser vi at fører til økt sykefravær blant annet som følge av utbrenthet. Derfor har vi utviklet modulen med tanke på mer presis oppfølging av nærvær og håper dette kan bidra til å forebygge sykefravær, sier Alnæs i meldingen.

IT-verktøy kan ikke alene løse lederutfordringer eller skape godt arbeidsmiljø, sier Hans Christian Alnæs. Men det kan bidra til å systematisere prosesser og gjør hverdagen enklere og bedre for alle.

For å øke lederens kunnskap om de ansattes arbeidshverdag viser WinTid grafer over arbeidsbelastning, og lederen vil få varsel om tilfeller som avviker fra gjeldende lovgivning eller bedriftens arbeidsavtaler. Verktøyet vil ifølge meldingen gjøre det lettere for ledere å legge et godt grunnlag for konstruktive samtaler med de ansatte. For at medarbeidere skal kunne tilegne seg bevissthet rundt egen arbeidssituasjon er det i det tradisjonelle tidsregistreringssystem også lagt inn et enkelt system for bedre oversikt over egen tidsbruk.

Fakta om WinTid:
WinTid er et ledende nordisk tidregistreringssystem som er utviklet av Logica og benyttes av 400.000 daglige brukere. Løsningen er i dag integrert mot mer enn 25 ulike lønns- og personalsystemer i det skandinaviske markedet. Sammen med våre partnere har vi rundt 1 000 kunder i det skandinaviske markedet der vi har levert WinTid, konsulenttjenester, prosjektledelse og support. Disse kundene er fordelt på mer enn 40 ulike bransjer og vi har kunder fra 10 til 10 000 ansatte.

Systemet håndterer alle kjente arbeidstidsordninger og består av følgende hovedmoduler:

Grunnmodul (Komme/Gå/Fravær)
Prosjektregistrering
Jobbregistrering
SMS-registrering
Integrasjon til lønn/personal
Integrasjon til ERP
Integrasjon til bemanningsplanlegging
Resepsjonsmodul
Telefonstøtte

 

Kilde: www.logica.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
_MG_2093 _MG_2093 Grenseveien 86 Kroppet Grenseveien 86 Kroppet