Ny internasjonal direktør på plass i COWI AS
Gå tilbake

Ny internasjonal direktør på plass i COWI AS

24. april 2008

Birgit Farstad Larsen er ansatt som ny internasjonal direktør i COWI AS. Hun er 33 år, sivilingeniør innen vann- og avløpsfag og har vært ansatt i COWI siden 1999, i følge et oppslag på www.cowi.no.

I tillegg til bred nasjonal erfaring, har Farstad Larsen arbeidet internasjonalt med vann- og avløpsrelaterte oppdrag i flere år, blant annet i Uganda, Kambodsja, Irak, Laos og Zambia. Oppdragene har vært på engasjement for UD, Norad og Verdensbanken. –Bistands- og utvikl- ingsprosjekt er svært interessante, fordi de i sin karakter ofte betinger samarbeid relatert til sosial utvikling og kapasitetsoppbygging. Å utvikle kompetanse på tvers, samt følge med på mer politisk orienterte fagfelt enn vår egen kjernekompetanse, er meget nyttig, sier Birgit Farstad Larsen.

Ny organisering, nye muligheter

COWIs nye organisering med fem likeverdige regioner, (Norge, Danmark EU Øst, Gulfen og Afrika), gir nye muligheter for samarbeid på tvers av landegrensene. Det er på kort tid vunnet flere prosjekt, satt sammen av kompetanse og kapasitet på tvers av geografisk tilhørighet. Eksempler er Hålogalandsbrua, flyplassene i Oman og The Pearl, en kunstig øy i Qatar.

–De internasjonale karrieremulighetene er også styrket gjennom COWIs nye organisering. Kombinasjonen av lokal kunnskap og interaksjon mellom regionene er en reell konkretisering av COWIs strategi One Company Network, avslutter Farstad Larsen.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email