Ny deltaker til Bryn-Helsfyr-samarbeidet
Gå tilbake

Ny deltaker til Bryn-Helsfyr-samarbeidet

28. august 2006

Stadig økende oppslutning for 5-årsjubilant:

Eiendomsselskapet Sigellen AS tar del i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeidsprosjekt om felles markedsføring av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.. Selskapet eier Grenseveien 90, et kontorbygg på ca 6000 kvm sentralt på Bryn-Helsfyr.

Med dette har prosjektet 16 deltakere, som samlet eier over 80 prosent av de totale kontorarealene på Bryn-Helsfyr.

Bryn-Helsfyr-prosjektet feirer i år sitt 5-årsjubileum, og har siden oppstart drevet aktiv og målrettet markedsføring og identitetsbygging av området. Prosjektet har gradvis utvidet deltakermassen, som foruten Sigellen nå består av NCC, Vital Eiendom, Sparebank1 Gruppen, Entra Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, NAF, Damsund Eiendom, Bryn Eiendom, SAAS Eiendom, Gasmann Eiendom, Jotne Eiendom, Sektor Eiendomspartner og Brødrene Jensen.

– Vi har blitt stadig mer oppmerksom på Bryn-Helsfyr-samarbeidet og dets betydning for områdets anseelse og identitet som et attraktivt næringsområde. Etter en nærmere presentasjon fant vi det meget interessant å ta del i det langsiktige prosjektet, sier Jens Christian Mellbye i Sigellen.

– Vi er nå inne i det femte året med aktivt samarbeid i prosjektet, og gleder oss over at vi stadig får nye deltakere. Sigellen har vært eiere av kontorbygget Grenseveien 90 i en årrekke, og er en naturlig og velkommen aktør på deltakersiden, sier Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen, som er koordinator i Bryn-Helsfyr-prosjektet.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Administrerende direktør Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen
Telefon: 90 19 90 16
E-post: lundquist@sandia.no

Mer om Bryn-Helsfyr på: www.bryn-helsfyr.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email