Ny deltaker til Bryn-Helsfyr-prosjektet
Gå tilbake

Ny deltaker til Bryn-Helsfyr-prosjektet

20. februar 2008

Jahre Eiendom AS tar del i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeids-prosjekt om felles markedsføring av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

Jahre Eiendom AS eier Brynsveien 2-4, et kontorbygg på ca 2600 kvm sentralt på Bryn-Helsfyr. Eiendommen har 4,5 etasjer og er et kombinasjonsbygg med kontor-, verksted- og lagerarealer. Den ble bygget i 1970 og ble påbygget en halv etasje i 1978. Det er for tiden 9 leietakere i bygget, og i underkant av 100 kvm er ledig for utleie.

Bryn-Helsfyr-prosjektet har siden oppstart i 2001 drevet aktiv og målrettet markedsføring og identitetsbygging av området. Prosjektets deltakermasse består foruten Jahre Eiendom nå av NCC, Sparebank1 Gruppen, Entra Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, NAF, Damsund Eiendom, Bryn Eiendom, SAAS Eiendom, Gasmann Eiendom, Jotne Eiendom, Sektor Eiendomspartner, Brødrene Jensen og Sigellen.

– Vi har registrert at Bryn-Helsfyr-samarbeidets innsats har bidratt til en gradvis styrking av områdets anseelse og identitet som et attraktivt næringsområde. Vi fikk nylig en nærmere presentasjon av prosjektet og synes det er naturlig å delta i dette langsiktige prosjektet, sier Lars Olav Jahre i Jahre Eiendom AS.

– Langsiktighet har vært et viktig stikkord i Bryn-Helsfyr-prosjektet helt fra starten for syv år siden, og dette er en av grunnene til den positive utviklingen. Jahre Eiendom har vært eiere av eiendommen Brynsveien 2-4 i en årrekke, og er både en naturlig og velkommen deltaker, sier Per Kristian Lundquist, initiativtaker og koordinator i Bryn-Helsfyr-prosjektet.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Per Kristian Lundquist
Telefon: 90 19 90 16
E-post: lundquist@sandia.no

Mer om Bryn-Helsfyr på: www.bryn-helsfyr.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email