Norske virksomheter velger norsk sky
Gå tilbake

Norske virksomheter velger norsk sky

3. august 2012

En undersøkelse utført av Norstat for Datametrix, som har hovedkontor i Grenseveien 95 på Bryn-Helsfyr, avslører at norske bedrifter og kommuner velger norske leverandører av skytjenester for datasenteret.

– Dette viser at det er et voksende marked for skytjenester for norske datasenterleverandør, sier direktør for produkt- og forretningsutvikling i Datametrix, Geir Kalleberg, i en pressemelding.

Datametrix, som blant annet er ledende i Norge på Cisco og sertifisert partner av EMC, har gjennomført datasenterundersøkelsen blant IT-sjefer og rådmenn i 100 kommuner og IT-sjefer og ledere i 256 private bedrifter med over 50 ansatte.

81 prosent av norske virksomheter har datasenter enten i form av eget datarom eller en skytjeneste. Av de som har datasenteret levert fra skyen eller i kombinasjon med eget datarom (27 prosent), sier 71 prosent at de har dette levert fra en norsk leverandør, men kun 15 prosent sier de har det fra utenlandsk leverandør. 9 prosent har begge deler.

Det er ifølge meldingen to sider ved disse funnene. – På den ene siden viser det at datasenterskyen er et gryende marked, da kun under en tredjedel har skytjenester i datasenteret sitt. På den annen side viser det at bedriftene, og særlig kommunene, helst vil ha norske leverandører, noe som gjør dette til et vekstmarked for norske datasenterleverandør, sier Kalleberg.

Undersøkelsen viser at norske kommuner i større grad velger norsk leverandør enn privat sektor. 82 prosent av kommunene har valgt norsk leverandør mot 67 prosent av de private bedriftene. Kun 4 prosent av kommunene har valgt utenlandsk leverandør mot 20 prosent av de private virksomhetene.

For Datametrix og Kalleberg handler ikke skyen om teknologi, men om leveransemåte for IT-tjenester – også datasenter. Samtidig innebærer skyen juridiske og sikkerhetsmessige utfordringer, som gjør at det er kan være smart å velge en norsk leverandør.

– Det er mange fordeler ved å velge norsk leverandør og tilsvarende usikkerheter ved å velge utenlandsk leverandør, blant annet finnes det ulik lovgivning for datalagring og datatilgang mellom ulike land. Det er viktig å huske at hvis man velger en skytjeneste fra utlandet så underlegges man det landets lovgivning, og den harmonerer for eksempel ikke alltid med tilsvarende norsk lovgivning, sier Kalleberg.

– Debatten går ofte på om man skal velge en ”public cloud” eller en ”private cloud” og kostnadsaspektet, men det burde like gjerne handlet om norsk eller utenlandsk leverandør og kundens behov. For mange er det en ”hybrid cloud” som kan være løsningen, men det viktigste vil alltid være sikkerhetsnivåer, tilgangskontroll og dataeierskap. Tenker man egentlig over hvem som eier dataene? Kan man få tilgang til dataene hvis de oppbevares i California fremfor i Norge? Dette er den viktige vurderingen, og bør overskygge rene kostnadsvurderinger, mener Kalleberg.

Undersøkelsen er foretatt av NORSTAT blant et representativt utvalgt av bedrifter over 50 ansatte og norske kommuner i april 2012.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email