Norsk Tid lanserer ny TidBank-versjon
Gå tilbake

Norsk Tid lanserer ny TidBank-versjon

17. oktober 2008

Norsk Tid as, som har tilhold ved Fyrstikktorget på Bryn-Helsfyr i Oslo, er en ledende utvikler av systemer for styring av tid i norsk arbeidsliv.

Selskapet utvikler webapplikasjonen TidBank, som er et moderne tidsregistreringssystem og ikke et tradisjonelt kontrollsystem. TidBank utvikles for å dekke de nye behovene for styringsverktøy arbeidslivet etterspør for sine ledere og ansatte; mindre vekt på kontroll av tid og mer vekt på å gi alle verktøy for bedre styring av egen tid. TidBank er derfor også et informasjonssystem for å lære bruk av egen – og organisasjonens tid å kjenne.

Nå lanserer selskapet en ny TidBank-versjon, som utvikles i .NET3.5. I Sharepoint-baserte intranett inngår nå komponenter fra TidBank på en slik måte at brukerne som skal styre sin tid opplever å få samlet alt i samme brukergrensesnitt, i følge informasjon fra selskapet. "Selv har vi tatt i bruk SharePoint i utviklingen av vår nye kundeweb, som testes i høst. Vi er også nå leveringsklare med nye tilganger til TidBank; en totaltrenovert utgave av Tidbank for mobiltelefon og vår nye versjon av mini-tidbanken MR650 (som er en ny tidterminal for veggmontasje)", heter det på selskapets web-sider.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email