Norge jumbo i tunneltest
Gå tilbake

Norge jumbo i tunneltest

24. april 2008

Sikkerheten i norske veitunneler får igjen stryk-karakter i en stor europeisk test i regi av NAF og europeiske søsterorganisasjoner, i følge NAF.no. Pinlig dårlig, mener NAF, og krever bedre sikkerhet i norske tunneler.

– Undersøkelsen viser nok en gang at sikkerheten i norske tunneler er for dårlig. Norske bilister kjører gjennom tunneler i Norge hver dag og bør kunne stole på at politikere og veimyndigheter gjør alt som står i deres makt for å gjøre sikkerheten bedre. Etter fjorårets skandale i Hanekleivtunnelen skulle man tro at mer var blitt gjort for å utbedre tunnelsikkerheten, uttaler Jan Johansen, administrerende direktør i NAF.

De norske tunnelene kommer dårligst ut
Tre norske tunneler er med i den store europeiske undersøkelsen EuroTAP (European Tunnel Assesment Programme), der til sammen 31 tunneler er testet på områder som blant annet brannsikkerhet, belysning, ventilasjon, overvåkning og kollisjonsrisiko. Sammen med to italienske tunneler kommer alle de norske dårligst ut av alle de testede tunnelene i undersøkelsen.

På bilde: Adm. direktør Jan Joahansen i NAF retter igjen søkelyset på det mangelfulle vedlikeholdet og det enorme oppgraderings-behovet som blir mer og mer synlig år for år i hundrevis av norske tunneler.

Tre tunneler nord for Bergen
De tre tunnelene ligger alle på E39 nord for Bergen: Eikefet, Matreberg og Jernfjell. Alle tre er ettløpstunneler med ett kjørefelt i hver retning og dermed risiko for front-mot-front kollisjon. Dette bidrar svært negativt for sluttresultatet. Sikkerheten i de norske tunnelene er vurdert som ”mangelfull” – den dårligst mulige rankingen. På grunn av lav trafikkmengde er likevel risikoen for ulykker vurdert til ”lav”.

Behov for uavhengig veitilsyn i Norge
Hele 11 av 31 tunneler oppnår sluttkarakteren ”svært god” i årets test. Den aller beste finner vi i Andorra i Pyrenene. De andre er i Spania, Østerrike, Sveits, Tyskland og Kroatia. De neste fem vurderes til ”god” og de etterfølgende seks som tilfredsstillende. Deretter bedømmes fire til ”betenkelige” og til slutt jumbogruppen hvor tre av de fem er norske. Resultatet i fjorårets undersøkelse rangerte også alle de tre norske tunnelene som da ble testet i den dårligste gruppen.

– Dette understreker igjen behovet for et uavhengig veitilsyn som kan kontrollere at grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes, og iverksette tiltak dersom det ikke er forsvarlig sikkerhetsnivå i tunneler. NAF vil fortsette å følge utviklingen tett og påse at nødvendig vedlikehold og sikkerhetsutbedringer blir igangsatt, sier Johansen.

Inspeksjonene ble foretatt i januar av nøytrale eksperter fra Deutsche Montane Technologie. NAF er deltaker i testprogrammet EuroTAP (European Tunnel Assessment Programme) som består av 14 søsterorganisasjoner i 12 land. Siden starten i 1999 er 17 tunneler på forskjellige steder i Norge inspisert og i Europa i alt 280 tunneler.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email