Nordmenns gjennomsnittsgjeld har passert en halv million Bryn-Helsfyr | Nordmenns gjennomsnittsgjeld har passert en halv million
Gå tilbake

Nordmenns gjennomsnittsgjeld har passert en halv million

4. januar 2010

I følge Intrum Justitia, som i Norge har hovedkontor i Nils Hansens vei 2 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har gjennomsnittlig personlig gjeld i Norge for første gang passert 500.000 kroner. I 21 av landets kommuner har innbyggerne en snittgjeld på over 600.000 kroner.

– Veksten i gjennomsnittlig gjeld var lavere i 2008 enn året før. Det har trolig sammenheng med finanskrisen, som for alvor nådde Norge den høsten. Vi ser likevel at mange har økt belåningen for mye, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia i meldingen.

Fire kommuner i særklasse
Ligningstall som Intrum Justitia har innhentet fra Statistisk sentralbyrå, viser at gjennomsnittlig gjeld økte fra 485.200 til 515.200 kroner i løpet av 2008. Dette tilsvarer en vekst på 6,2 prosent. Året før var veksten på 10 prosent.

Blant fylkene er det i følge meldingen Aust-Agder som har hatt den største veksten med 10 prosent gjennom 2008. På kommunebasis har den største veksten vært i Ringerike, hvor gjennomsnittlig privatgjeld har økt med hele 24,5 prosent.

Det er imidlertid kommunene Hemsedal, Asker, Bærum og Frogn som topper listen over den høyeste gjelden. Disse er de eneste kommunene hvor snittgjelden er over 700.000 kroner.

Fornuftige nordmenn
Korsnes påpeker at folk flest har solid økonomi. Mange har også fått mer å rutte med på grunn av det lave rentenivået.

– Ola og Kari Nordmann opptrer generelt økonomisk fornuftig. De har tatt innover seg at finanskrisen er alvorlig og har derfor økt sparingen fremfor å øke forbruket. Vi er imidlertid bekymret for mange av de unge som pådrar seg betalingsanmerkning, sier hun.

Tall fra kredittopplysningsbyrået Dun & Bradstreet viser at det har vært en markant vekst i antall betalingsanmerkninger i aldersgruppen 19-24 år. Bare det siste året har økningen vært på 7,2 prosent.

Unge får anmerkninger
– Mobiltelefon, treningsabonnementer og studielån er de hyppigste årsakene til at unge pådrar seg betalingsanmerkninger, sier hun.

Intrum Justitia-sjefen mener at personlig økonomi burde ha fått en mer fremtredende plass i skolen.

– Et enkelt men godt grep er å sette opp månedsbudsjett. Det gir ryddigere privatøkonomi. Hvis man er flink til å budsjettere i ung alder, blir det også lettere å få en oversiktlig økonomi senere i livet. Men dette må altså læres, påpeker hun.

Korsnes er glad for at Kunnskapsdepartementet nå har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan matematikkfaget kan gjøres mer motiverende og relevant. Hun håper dette vil føre til at personlig økonomi blir en del av faget.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email