Nok et kvartal med fremgang for Helsfyr-baserte Goodtech
Gå tilbake

Nok et kvartal med fremgang for Helsfyr-baserte Goodtech

4. november 2022

Goodtech med hovedkontor i Helsfyr Atrium fortsetter å levere solid omsetningsvekst og EBITDA-forbedring i tredje kvartal, tross flere ekstraordinære effekter.

Etterspørselen etter automatiseringstjenester øker stadig i nordisk næringsliv, og har de siste kvartalene materialisert seg i en stabilt høy ordrebok for Goodtech, som er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør med kjernekompetanse innen automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Selskapet, som har hovedkontor i Helsfyr Atrium og er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 500 millioner og har ca 300 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

– Vi er stolte av at kundene fortsetter å velge Goodtech som sin foretrukne partner for økt konkurransekraft. Goodtech skal være næringslivets samarbeidspartner for robotisering, automatisering og digitalisering, og vi tar stadig markedsandeler også i de nye fremvoksende næringene i Norden», sier konsernsjef Margrethe Hauge i en pressemelding.

«Nordisk næringsliv er i omstilling. Samtidig som tradisjonelle næringer påvirkes av usikkerhet i energipriser, ressursutnyttelse og transportkjeder, vokser det frem nye områder som batteri, hydrogen, karbonfangst og lagring, havvind, og kraft. Goodtech er godt posisjonert i alle disse næringene, og har tatt strategiske grep for å møte behovene som kommer. Det stilles større krav til ny teknologi, datainnhenting, innsikt og sikkerhet, og Goodtech investerer derfor også videre i innovasjon og kompetanse for å møte kundens behov», skriver selskapet.

Goodtech skal ifølge meldingen vokse videre, og er derfor aktiv i markedet for å rekruttere de beste hodene. Så langt i 2022 har konsernet vokst med omkring 10% i antall medarbeidere – hvorav 16 nye medarbeidere begynte i Q3 2022 alene.

«Konsernet leverer på sine strategiske handlingsplaner, men har fortsatt mye å gå på. Forbedringsprogrammet er i rute, og legger et godt grunnlag for tiden fremover», sier Hauge.

Se også Goodtechs konsernsjef Margrethe Hauge og CFO Øyvind Osjord presentere selskapets resultater for 3. kvartal 2022 via webcast:
Share on
Facebook Twitter Linkedin Email