Nexans Norway leverer kraftsjøkabler til verdens største vindpark offshore Bryn-Helsfyr | Nexans Norway leverer kraftsjøkabler til verdens største vindpark offshore
Gå tilbake

Nexans Norway leverer kraftsjøkabler til verdens største vindpark offshore

5. januar 2010

Høyspente kraftsjøkabler skal knytte verdens største vindpark til det britiske strømnettet

Nexans Norway, som har hovedkontor i Innspurten 9 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har i følge en melding sikret seg en kontrakt på cat 100 millioner euro for utvikling, produksjon og levering av de undersjøiske kraftkablene som skal knytte London Array-vindpark til det britiske strømnettet. Kontrakten ble tildelt Nexans av konsortiet DONG Energy, E.ON og Masdar. Kablene skal produseres ved Nexans’ fabrikk i Halden.

Kontrakten på krafteksportkabelen omfatter utvikling, produksjon og levering av fire undersjøiske 150 kV PEX-kraftkabler som skal legges parallelt. Hver kabel er 53 til 54 km lang og består av tre kobberledere med et tverrsnitt på 630 mm2 i kabelens hovedstrekk og 800 mm2 i hver ende. Nexans skal levere to av kablene i 2011 og to i 2012, alle som hele lengder, fra Nexans’ fabrikk i Halden. Kablene vil også inneholde fiberoptiske elementer produsert ved Nexans’ fabrikk i Rognan. I tillegg omfatter kontrakten tilleggsutstyr som reparasjonsskjøter og termineringer.

Konsortiet DONG Energy, E.ON og Masdar er i følge meldingen nå i gang med å bygge verdens største offshore-vindpark ved utløpet av Themsen. Parken skal bygges på et 233 kvadratkilometer stort område omtrent to mil utenfor kysten av Storbritannia. Byggingen er delt inn i to faser: Den første fasen på 630 MW omfatter 175 vindmøller og er forventet ferdigstilt og i drift i løpet av 2012. Den andre fasen vil øke kapasiteten til totalt 1000 MW, nok til å forsyne rundt 750 000 britiske husstander med strøm.

– Denne nye kontrakten er et resultat av Nexans’ mangeårige arbeid i offshore-vindbransjen generelt, og i Storbritannia spesielt. Med denne storkontrakten er vi glade for å nok en gang kunne demonstrere Nexans’ evne til å levere viktige kabelløsninger som muliggjør en bedre infrastruktur for vindparker", sier administrerende direktør Krister Granlie i Nexans Umbilicals & Submarine High Voltage Business Group i meldingen. – Verdensledende prosjekter som London Array viser hvorfor Storbritannia for tiden blir betraktet som en av pådriverne innenfor offshore-vindkraft, og vi er svært stolte av å samarbeide med noen av de fremste utviklerne på dette dynamiske markedet om dette prestisjefylte prosjektet.

Markedet for offshore-vindparker har stort vekstpotensial

I løpet av de fire siste årene har Nexans tredoblet sin andel av vindparkmarkedet, som nå utgjør rundt 15 prosent av selskapets totale salg av høyspentkabler. Med tanke på gjeldene politiske og økonomiske insentiver, ikke minst i Europa, vil dette markedet etter alt å dømme vokse i tiden fremover.

På dette markedet tilbyr Nexans kundene nøkkelferdige løsninger som omfatter alt fra produksjon ved det spesialiserte produksjonsanlegget i Norge til installering ved hjelp av avanserte spesialsystemer utviklet internt i selskapet. Høyspentkabler for typiske offshore-prosjekter fremstilles vanligvis i hele lengder på omtrent 50 km – noe som krever spesialisert kunnskap og produksjonsteknologi. Avhengig av ledernes tverrsnitt kan de kan veie opptil 120 kg per meter kabel. Én enkelt kabel kan veie opptil 7000 tonn.

De siste årene har Nexans demonstrert sin ekspertise gjennom deltakelse i mange offshore-vindparkprosjekter verden over: Barrow, Horns Rev, Lynn og Inner Dowsing, Wolfe Islandosv.

Den siste tiden har dessuten konsernet vist sitt engasjement for fortsatt utvikling av offshore-vindparkmarkedet gjennom å levere og installere den undersjøiske kraftkabelen til verdens første flytende vindmølle i Norge, Hywind.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email