Nexans med rekordkontrakt på sjøkabler
Gå tilbake

Nexans med rekordkontrakt på sjøkabler

2. november 2012

Nexans, som i Norge har hovedkontor i Helsfyr Panorama på Bryn-Helsfyr i Oslo, har signert en viktig sjøkabelkontrakt med Terna om HVDC-forbindelse for kraftoverføring mellom Italia og Montenegro.

Ifølge en pressemelding var omfattende ekspertise og erfaring fra profilerte HVDC-kabelprosjekter utslagsgivende da selskapet sikret seg sin hittil største kontrakt på levering av sjøkabler.

Leveransene omfatter den ene halvdelen av en kontrakt på levering og installasjon av HVDC-kraftkabelen (høyspent likestrømskabel) som skal knytte sammen Italia og Montenegro. Kontrakten har en verdi på rundt 300 millioner euro. Det offentlige anbudet ble utlyst av Terna Rete Italia S.p.A, heleid av Terna S.p.A, som drifter det italienske kraftnettet.

Kontrakten styrker ifølge meldingen Nexans’ allerede ledende stilling innenfor den globale kraftnettsektoren og føyer seg inn i selskapets satsning på høyteknologiske sjøkabelløsninger. De 20 siste årene har Nexans produsert, levert og installert over 3000 km HVDC-sjøkabler.

Bilde av Helsfyr Panorama: Thomas Bjørnflaten, Nye bilder.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Foto: nyebilder.no Foto: nyebilder.no