NCC bygger skole for 138 millioner
Gå tilbake

NCC bygger skole for 138 millioner

22. mai 2012

NCC Construction,  med hovedkontor i Helsfyr Atrium på Bryn-Helsfyr i Oslo, har inngått kontrakt med Ringsaker kommune om bygging av Brøttum barne- og ungdomsskole.

Ifølge en pressemelding fra selskapet betstår oppdraget av riving, nybygg og rehabilitering. Kontrakten er på MNOK 138, eksklusiv mva.

Arbeidet er delt opp i tre byggetrinn, og byggetrinn 1 starter i juni i år. Frem til desember neste år skal eksisterende barneskole bli revet, og en ny barneskole og flerbrukshall skal bygges i tilknytning til eksisterende ungdomsskole.

Byggetrinn 2 inkluderer rehabilitering av ungdomsskolen, med oppstart i januar 2014. Dette arbeidet avsluttes i juli 2014. Byggetrinn 3 starter senest april 2014, og inkluderer riving av administrasjonsbygg og ferdigstillelse av uteområder. Byggetrinn 3 avsluttes i august 2014.

I tilknytning til det nye skoleanlegget vil det bli etablert en brønnpark for uttak av energi. Denne vil bestå av ca. 20 borehull.

– Dette er en krevende og spennende jobb som passer svært godt for NCC Construction. Blant annet har kommunen stilt høye krav til tekniske anlegg og grunnforholdene er utfordrende. I tillegg skal byggeprosessen foregå parallelt med daglig skoledrift. Dette setter høy krav til oss som entreprenør på en rekke områder, sier distriktssjef Thomas Rostøl i NCC Construction, som ser frem til å samarbeide nært med Ringsaker kommune de neste to årene.

Fra 1. januar 2012 er alle nye byggeplasser i NCC Construction ”grønne byggeplasser”. Grønn Byggeplass setter blant annet krav til energieffektive løsninger, effektiv avfallshåndtering og bruk av kjemiske produkter.
Bildet: Brøttum skole. (Illustrasjon: Sjåtil & Fornæss AS)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email