NCC bygger sikkerhetskultur
Gå tilbake

NCC bygger sikkerhetskultur

9. mai 2016

Denne uken retter NCC fokuset på sikkerheten til sine ansatte med en felles HMS-uke for alle 18.000 ansatte i konsernet.

Det er sjette gang NCC i Norge, som har hovedkontor i Østensjøveien 27, gjennomfører HMS-uken. Nå har hele konsernet samlet seg om en felles uke, hvor det rundt om i alle de nordiske landene gjennomføres aktiviteter, som skal bidra til styrket sikkerhetskultur. Det overordnede formålet med tiltaket er å rette søkelyset mot og styrke konsernets felles sikkerhetskultur ytterligere.

– Vi er omlag 18.000 ansatte som denne uken gjennomfører øvelser og førstehjelpskurs, gjennomfører risikovurderinger, gjør sikkerhetssjekker og gjennomganger av arbeidsrutiner og utstyr. Alle ansatte deltar i løpet av denne uken på minst to HMS-arrangementer og bidrar dermed til økt sikkerhetsfokus i NCC, sier Anne Onarheim Moger, HMS-sjef i NCC Norge (bildet).

NCC stiller høye krav til sikkerhet i alle prosjekter og arbeidssteder og har en visjon om null skader. Det er bare mulig gjennom systematisk og langsiktig HMS-arbeid.

– Vi jobber hver dag for at alle våre ansatte skal kunne reise hjem til familie og venner etter fullført arbeidsdag. Det krever en sterk sikkerhetskultur. HMS-uken er ett av de tiltakene vi gjennomfører for å skape god sikkerhetskultur, sier Moger.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilder: NCC)

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
ncc_anne_onarheim_moger_2 ncc_anne_onarheim_moger_2