Storkontrakt til NCC
Gå tilbake

Storkontrakt til NCC

2. august 2012

NCC Construction, med hovedkontor i Helsfyr Panorama på Bryn-Helsfyr i Oslo, er tildelt kontrakt for oppføring av nytt kontorbygg i totalentreprise for Rosenlund Bydelssenter AS på Lillehammer.

Ifølge en pressemelding består prosjektet av to kontorblokker, der den ene skal ha energiklasse A, mens den andre skal ha minimum energiklasse B.

Det er gitt opsjon på å utføre begge bygg med energiklasse A. Størrelsen på kontrakten er ca MNOK 295 eksklusiv mva.

Rosenlund Bydelssenter ligger nord i Lillehammer, og dette prosjektet er første trinn i en større plan for området. Leietakere i bygget er Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannen i Oppland. Prosjektet vil ha oppstart i august 2012 og ferdigstillelse i juli 2014.

Samlet areal er ca 21.000 kvm BTA inklusive ca 6000 kvm BTA parkering fordelt på to plan under bakken.

-Vi er svært glad for og stolte av å ha fått Rosenlund Bydelssenter AS som kunde. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid de neste årene, sier distriktssjef Thomas Rostøl i NCC Construction i meldingen.

Miljøkrav og virtuelt design
-Prosjektet har strenge energikrav og passer derfor NCCs kompetanse svært godt. NCC har opparbeidet seg høy kompetanse på energieffektive løsninger som et ledd i å møte dagens og fremtidige krav til bærekraftige løsninger. I prosjektet inngår boring av inntil 50 energibrønner med varmepumper for å forsyne bygget med varme, forteller Rostøl.

Fra 1. januar 2012 er alle nye byggeplasser i NCC Construction ”grønne byggeplasser”, et viktig virkemiddel for å nå vår visjon om å være det ledende entreprenørselskapet innen bærekraftig løsninger.

I anbudsarbeidet og videre i prosjekteringsarbeidet vil VDC (Virtual Design and Construction) være et sentralt verktøy.

-VDC er effektivt for å skape felles forståelse av prosjektet for alle involverte parter. Kunde, entreprenører, leverandører, konsulenter og leietakere vil enklere kunne forstå hvordan det ferdige bygget vil bli, og hvordan veien frem til ferdig bygg skal legges opp, sier Rostøl.

Fakta om Rosenlund Bydelssenter:

Byggherre er Rosenlund Bydelssenter AS
Arkitekt er LINK Arkitektur AS
Utføres i totalentreprise av NCC Construction AS, distriktskontor Hamar.

Bilder av Rosenlund Bydelssenter. Illustrasjon: LINK arkitektur AS

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
afeaa81a857c2c35_800x800ar afeaa81a857c2c35_800x800ar