NAV velger Atea
Gå tilbake

NAV velger Atea

30. januar 2012

Atea AS, med hovedkontor i Brynsalleen 2 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har inngått avtaler med Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om leveranse av programvare og konsulenttjenester.

Ifølge en pressemelding har avtalene en varighet på 3 år med opsjon på utvidelse ytterligere 2 år. Atea estimerer verdien på avtalene til 70 MNOK.

«Etter vel gjennomførte anbudsrunder valgte NAV å signere rammeavtaler med Atea for leveranse av IBM systemprogramvare for sentrale og distribuerte plattformer», skriver selskapet i meldingen. Dette gjør at Atea nå har avtaler med NAV for både hardware, software og tjenester.

NAV fullførte i 2011 flere konkurranser om rammeavtaler for konsulenttjenester de kommende årene. Atea ble valgt som leverandør innenfor områdene datakommunikasjon, operativsystemer og datalagring.

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere. NAV ble etablert 1. juli 2006, og har rundt 450 kontor med ca. 14 000 ansatte.

«NAV er en stor og viktig kunde for Atea og vi har over tid hatt et godt partnerskap. Det er ekstra gledelig at NAV nå benytter oss på helt nye områder,» sier Steinar Sønsteby (bildet), adm. dir. i Atea AS, i meldingen.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
_MG_1896 _MG_1896