Når katastrofen inntreffer
Gå tilbake

Når katastrofen inntreffer

12. mai 2016

– Helsfyr Atrium er et landemerke med god utsikt over Oslo, men hovedgrunnen til at vi la hovedkontoret hit er sentral plassering og god tilgjengelighet, sier Helene Marwell-Hauge i UMS.

I takt med endringer i klimaet, befolkningsøkning og demografiske forandringer, forekommer naturlige og menneskeskapte katastrofer stadig oftere. Samtidig setter den teknologiske utviklingen oss i bedre stand til å varsle og kommunisere raskt. Unified Messaging Systems (UMS) er en internasjonalt ledende leverandør av kommunikasjonsløsninger, som utvikles og markedsføres fra selskapets hovedkontor på toppen av Helsfyr Atrium.

Det er lett å få øye på Helsfyr Atrium når man kommer kjørende inn til Oslo fra nord. Den bølgeformede glass- og aluminiumsfasaden strekker seg langs E6 og bygningen rager i landskapet med sine 14 etasjer. Det er en fantastisk utsikt over hele Oslo fra toppen av Innspurten 15 på Helsfyr. I 13. etasje holder UMS til.

Utsynet over en by med over 600.000 innbyggere er symbolsk. Her ligger kontorene til brorparten av Norges offentlige instanser, skoler, universiteter og næringsliv. En pulserende moderne by, som både virker imponerende og sårbar fra toppen av Helsfyr Atrium.

— Katastrofer inntreffer dessverre stadig oftere over hele verden. Teknologiske fremskritt er avgjørende for å hindre store skader og tap. Et av de mest sentrale aspektene ved katastrofehåndtering er å gjøre relevant informasjon tilgjengelig til riktig tid for riktig målgruppe, sier kommunikasjonsansvarlig Helene Marwell-Hauge (bildet).Marwell-Hauge.

Varsling på SMS

Dersom myndigheter eller andre oppdager en katastrofe i anmarsj, er det avgjørende at menneskene i de berørte områdene reagerer raskt og unngår potensielle trusler. Dette skjer i dag blant annet via SMS-varsling, men også via andre kanaler.

— Ved å benytte effektive varslingskanaler kan UMS’ løsning for befolkningsvarsling sørge for informasjon til et stort antall mottakere innenfor et berørt område på bare noen få sekunder. Vi når mennesker når det gjelder som mest. For eksempel dersom det går et stort steinskred i en vestlandsfjord, som igjen utløser en tsunami. Utsatte områder har systemer som overvåker fjellet, slik at man kan varsle befolkningen om evakuering i tide, forklarer Marwell-Hauge, og gir oss et mindre dramatisk eksempel:

— Nøyaktig informasjon er viktig for å etablere trygge omgivelser. Eksempelvis mobilisering av beredskapspersonell ved ulykker eller varsling av innbyggere om endringer i servicetjenester. UMS’ kommunikasjonsløsninger inneholder en portefølje av løsninger som spenner seg fra gruppevarsling til adressebaserte varslingsløsninger.

Livreddende app

UMS leverer løsninger for varsling og kommunikasjon til alle typer organisasjoner og serviceleverandører over hele verden. Kundene spenner fra politi og redningstjenester til olje- og gasselskaper, lokale myndigheter og små kommuner til store byer.

— I samarbeid med HLR-rådet (hjerte og lungeredning) i Sverige har UMS utviklet og implementert en ny app, som kalles SMSLivräddar. Appen er utviklet for det svenske markedet og gjør det mulig å varsle frivillige livreddere som befinner seg i nærheten av et tilfelle av plutselig hjertestans. Livredderne blir enten bedt om å hente den nærmeste hjertestarteren eller sendt direkte dit hjertestansen har skjedd for å utføre hjerte-lungeredning, sier Marwell-Hauge, og tilføyer at varsling ofte fungerer best i de mediene folk bruker til daglig, som eksempelvis SMS eller mobil-apper.

UMS har utviklet egne løsninger for varsling av mennesker som befinner seg innenfor et bestemt geografisk område, som for eksempel et universitet. UMS Campus Alert benyttes av flere skoler og universiteter. I samme gate tilbyr selskapet løsningen Citizen Alert App, som er en mobilapplikasjon som gir innbyggere mulighet til å motta oppdateringer og informasjon om nødsituasjoner i deres omgivelser, samt informasjon om andre interessante hendelser i området.

Bildet: —Våre løsninger for befolkningsvarsling sørger for informasjon til et stort antall mottakere innenfor et berørt område på bare noen få sekunder, forteller markeds- og kommunikasjonsansvarlig Helene Marwell-Hauge i UMS.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
ums_helene marwell-hauge ums_helene marwell-hauge ums_helsfyr_atrium ums_helsfyr_atrium