NAF fornøyd med bilavgiftene i statsbudsjettet
Gå tilbake

NAF fornøyd med bilavgiftene i statsbudsjettet

11. oktober 2012

NAF, med hovedkontor i Østensjøveien 14 på Bryn-Helsfyr i Oslo, mener å ha blitt hørt og er fornøyd med at regjeringen fortsetter budsjettrenden når det gjelder bilavgifter.

– At regjeringen fortsetter å flytte avgiftene fra motorrommet til bilens utslipp er rett vei å gå og i tråd med NAFs forslag, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, i en melding.

Kravene til bilens NOx- og CO2-utslipp blir skjerpet samtidig som effektavgiften reduseres. Omregistreringsavgiften går ned med om lag 12 prosent på privatbiler. Dermed går utgiftene ved kjøp av bruktbil ned. Det er gledelig at vrakpanten økes med 500 kroner. I fjor var det en prisjustering, mens det nå er en reell økning.

– Vi er fornøyde med at Regjeringen lytter til organisasjonen som representerer en halv million nordmenn. Endringene som gjøres vil gi flere muligheten til å skaffe seg en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bil, sier Skjøstad.

Regjeringen oppfyller ifølge NAF Nasjonal transportplan. «Det er økning av bevilgninger til drift og vedlikehold av vei og bane som gjør at NTP overoppfylles. Investeringene henger derimot litt etter i forhold til inneværende transportplan. Det er særlig de store prosjektene som lider under dette», skriver organisasjonen.

– Til tross for stadige økninger i pengebruken innen samferdsel, reduseres ikke reisetiden mellom regionene nevneverdig. Dette indikerer at vi får for lite igjen for pengene. Det betyr at det er behov for systemendringer. Investeringene må løftes ut av statsbudsjettet, sier Stig Skjøstad.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email