NAF flytter til Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

NAF flytter til Bryn-Helsfyr

24. oktober 2002

– BundeBygg bygger 5000 kvm kontorer i Østensjøveien

Norges Automobil-Forbund (NAF) har besluttet å flytte sitt hovedkontor fra Storgaten i sentrum til et nytt bygg i Østensjøveien på Bryn-Helsfyr i Oslo. Forbundet har inngått kjøpsavtale med BundeBygg AS, som nå igangsetter det omfattende byggeprosjektet.

I et generelt vanskelig marked for næringseiendom, meldes det stadig om aktivitet på Bryn-Helsfyr i Oslo. Nylig ble det blant annet klart at HP etter fusjonen med Compaq har besluttet å samle virksomheten i Oslo i lokaler i Bryn Eiendoms lokaler i Østensjøveien.

Nå starter BundeBygg arbeidet med å oppføre et nytt og moderne kontorbygg på ca 5000 kvm i Østensjøveien 14. NAF har inngått kjøpsavtale på det nye bygget, og vil flytte sitt hovedkontor i Oslo dit når det er klart, etter planen på nyåret 2004.

– Vi har vurdert alternative nye kontorlokasjoner meget grundig, sier eiendomsdirektør Roar Eng i NAF. – Bryn-Helsfyr har totalt sett mye verdifullt å by på som kontorlokasjon, og er samtidig interessant som investeringsområde. Blant annet har det umiddelbar nærhet til sentrum og utgjør et av byens best utbygde kommunikasjonsknutepunkter, bl.a. også med stopp for flybussen til Gardermoen. I kombinasjon med et bredt fasilitets- og tjenestetilbud er dette meget viktig for både ansatte, medlemmer og andre forbindelser.

BundeBygg, som står for byggingen og selger det ferdige bygget til NAF, er for tiden også i ferd med å avslutte et stort bygge- og rehabiliteringsprosjekt i Strømsveien på Helsfyr. Der er ca 16.000 av totalt 21.000 kvm kontorer allerede utleid, til tross for det vanskelige markedet for næringseiendom.

– Det er ingen tvil om at markedet er tregt, det er noe vi alle merker i disse dager, sier markedssjef Odd-Erik Bunde i BundeBygg. – Likevel er det stadig aktivitet i Bryn-Helsfyr-området, og mange positive signaler tilsier at markedet blir stadig mer klar over hvilke styrker og rasjonelle argumenter dette har som lokasjon for kontorer og forretningsvirksomhet.

BundeBygg har selv kontorer i området, og er en av åtte deltakere Bryn-Helsfyr-prosjektet – et langsiktig samarbeidsprosjekt for å utvikle og markere området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Andre deltakere er NCC Property Development, Møller Eiendomspartner, Entra Eiendom, Pecunia Eiendomsutvikling, Bryn Eiendom, Sandia Gruppen og Eiendomsplan Næringsmegling.

NAF er i dag en organisasjon i vekst med rundt 420.000 medlemmer. Forbundets viktigste oppgave er å sørge for at NAF-medlemmer har et mest mulig problemfritt og økonomisk bilhold. Dette ivaretas gjennom mange medlemsfordeler kombinert med kontinuerlig arbeid for å sikre medlemmenes interesser som forbrukere. NAF har på landsbasis 55 NAF-sentre som utfører ulike tester for medlemmene og tilbyr periodisk kjøretøykontroll for alle bileiere, 28 øvingsbaner (glattkjøring), biltekniske konsulenter, jurister som kan gi råd på døgnbasis, bladet MOTOR og forbrukerartikler som tilbys gjennom NAF-butikken. NAF Veibok er vel-kjent og Assistansesentralen står døgnet rund parat til formidle assistanse for bilister som får problemer.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Bundebygg
Odd-Erik Bunde, markedssjef

Telefon: 22 88 57 88, mobil: 92 26 50 11

E-post: odderikb@bundebygg.no

Web: www.bryn-helsfyr.no

Norges Automobil-Forbund
Roar Eng, eiendomssjef

Telefon: 22 34 14 05, mobil: 95 05 57 89

E-post: roar.eng@naf.no

Web: www.naf.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email