NAF avslører manglende kunnskap om bil
Gå tilbake

NAF avslører manglende kunnskap om bil

6. februar 2008

NAF bensinstasjonstest avslører manglende kunnskap om bil ved enkelte av landets bensinstasjoner, og NAF etterlyser nå bedre service og kompetanse på bilrelaterte spørsmål. Bensinstasjonenes salg av pølser og brus steg ikke overraskende tre ganger så mye som drivstoffsalget i fjor. – Vi som forbrukere og kunder må kunne forvente et minstemål av kunnskap om de bilproduktene bensinstasjonene selger, uttaler Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF. Selv om de fleste stasjonskjedene kom greit ut av testen er det dessverre enkelte som ikke når helt opp. NAF vil følge nøye med videre og om nødvendig gjennomføre flere stikkprøver for å teste om nivået bedrer seg fremover.

Resultatene

NAF har en halv million medlemmer som hver dag handler for store summer hos landets bensinstasjoner. Vi mener at det bør være rimelig å forvente at bensinstasjonene i tillegg til å selge pølser og drivstoff, kan yte en viss service og kompetanse i tilknytning til de biltekniske artiklene de selv selger. Derfor har vi gjort en stikkprøvetest av landets fire største bensinstasjonkjeder for å teste kunnskapen. Vi har gitt stasjonene fra 0-6 poeng og regnet ut gjennomsnittet.

Pr. stasjon
Esso 5,58
Shell 5,29
Statoil 5,24
YX 3,96
Snitt 5,02

Ut fra vanskelighetsgraden på spørsmålene burde man kunne forvente at alle kjedene landet godt over 5 i snitt. YX (tidl. HydroTexaco) kommer i vår test ut med et svært dårlig kunnskaps- og servicenivå relatert til bil og motor.

Olje og frostvæske viktig

Det er særlig bekymringsfullt at det er kunnskap om de mest vitale temaene for bilens maskineri, som motorolje og frostvæske, det skorter på. – Vanlige folk som meg har ikke masse greie på ulike oljetyper, eller forskjellen på blå og rød frostvæske, sier Sagedal. – NAF mener derfor at det er et minimumskrav å få informasjon om de produktene bensinstasjonene selv selger.

For mye pølser?

NAF synes det er viktig å fokusere på den fallende biltekniske servicen på bensinstasjonene. I følge tall fra SSB økte omsetningen av matservering på bensinstasjonene 3 ganger så mye som drivstoffomsetningen i fjor (http://www.ssb.no/bensin/). – Vi er bekymret for at bensinstasjonkjedene glemmer at kundene deres først og fremst er bilister, og at de satser for mye på boller og pølser i forhold til god bilservice, sier Sagedal.

Kilde: naf.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email