Næringsbygg med miljøprofil øker ordrereserven
Gå tilbake

Næringsbygg med miljøprofil øker ordrereserven

26. oktober 2012

NCC, med hovedkontor i Helsfyr Panorama på Bryn-Helsfyr i Oslo, har god ordreinngang og øker ordrereserven for tredje kvartal på rad. Og veksten skjer bredt.

Ifølge en pressemelding fra selskapet er miljøkompetanse blitt en selvfølgelig faktor for å være konkurransedyktig på næringsbygg. NCC har nylig fått spennende oppdrag med tydelig miljøprofil i Bærum og på Lillehammer.

NCC i Norge leverte i årets tredje kvartal en omsetning på MNOK 2.165 og et driftsresultat på MNOK 91. Tilsvarende tall for tredje kvartal 2011 var MNOK 1.558 og MNOK 39. Ordreinngangen og ordrereserven var MNOK 1.910 og MNOK 8.013, en økning på henholdsvis MNOK 634 og MNOK 2.881.

Utviklingen er positiv både innen bygg, anlegg, veiservice og -vedlikehold og boligsalg. Det er i løpet av kvartalet imdlertid ikke blitt signert leieavtaler på næringsbygg.

– Den økte ordrereserven viser at NCC er en attraktiv leverandør hos både private og offentlige kunder. Selskapet har stort fokus på god og effektiv produksjon for å være konkurransedyktige. I tillegg legger vi opp til fortsatt å være en aktiv aktør i den pågående konsolideringen av vår bransje, sier administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction i Norge, i meldingen.

NCC Constructions omsetning i tredje kvartal 2012 var MNOK 1.314, en økning på 34 prosent fra tredje kvartal 2011. Driftsresultatet endte på MNOK 27, mot MNOK -24 i 2011. I siste kvartal har NCC Construction inngått avtale om å bygge blant annet Bekkestua Senter/Bekkestua Syd i Bærum og Rosenlund Bydelssenter på Lillehammer.

Ordreinngangen i tredje kvartal 2012 var MNOK 1.692, mot MNOK 911 i samme periode i 2011. Det er en økning på mer enn 85 prosent. Samtidig er ordrereserven mer enn doblet, fra MNOK 3.543 i tredje kvartal 2011 til MNOK 7.157 i 2012.

NCC Construction sluttførte avtalen om kjøp av OKK Entreprenør i august. Tall fra OKK Entreprenør er konsolidert fra og med tredje kvartal.

– Vi opplever stor tillit i markedet. Nå er det vår oppgave å produsere bra og innfri forventningene. Det er gledelig å se at vi bygger ordrereserve med en god kundemiks. Det er også et prioritert langsiktig mål. Vi er også godt i gang med integrasjonen av OKK Entreprenør, og har allerede operativ drift som ett NCC, sier Gjørup.

NCC Roads har i tredje kvartal hatt høy produksjon og bra aktivitetsnivå innen asfalt, veiservice og pukk og grus. I perioden er det etablert to nye asfaltfabrikker, i henholdsvis Larvik og på Ringerike.

– Asfaltmarkedet er preget av sterk konkurranse. For oss er det viktig å styrke vår posisjon i de geografiske markedene hvor NCC opererer, sier administrerende direktør Michael Malm i NCC Roads.

NCC Property Development følger planen i byggeprosessen av Østensjøveien 27 i Oslo og Stavanger Business Park. I Stavanger er det positiv dialog med aktuelle leietakere, men det er ikke inngått noen avtaler. I Oslo er 80 prosent av Østensjøveien utleid.

– Etterspørselen etter næringsbygg med miljøsertifisering, som garanterer gode arbeidsvilkår og liten miljøpåvirkning, øker og har blitt et minimumskrav fra leietakere. Det er også en utvikling hvor det skal være restaurantfasiliteter på kantinen – trimrom blir treningsstudio og sykkelparkeringen skal tilby mulighet for enklere vedlikehold, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i NCC Property Development.

NCC Bolig har hatt god utvikling på salg, og solgte 48 boliger i tredje kvartal. I perioden er det overlevert 97 boliger.

– Markedet for nye boliger i storbyene preges av manglende tilgang på byggeklare tomter. Det presser prisen og gjør det krevende å bygge rimelige boliger til folk flest, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig.

 

Kilde: Pressemelding fra NCC

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email