Nær 1000 ansatte på plass i totalforvandlet Bryn-Helsfyr-eiendom
Gå tilbake

Nær 1000 ansatte på plass i totalforvandlet Bryn-Helsfyr-eiendom

23. mai 2014

Nær 1000 ansatte i Skattedirektoratet er tilbake i tidsriktige, effektive lokaler med høy miljøklassifisering i Fredrik Selmers vei 4 på Helsfyr.

Etter omfattende utvidelse, ombygging og modernisering setter eiendommen høy miljøstandard for rehabiliterte kontorbygg.

Fredrik Selmers vei 4 ligger nær kollektivknutepunktet Helsfyr. Kontoreiendommen er blant områdets største, og meget synlig i omgivelsene. Etter en total forvandling er det blitt et moderne og attraktivt bygg som bidrar til et visuelt og standardmessig løft for hele området.

Se totalforvandlingen av Fredrik Selmers vei i denne videoen!

Skattedirektoratet hadde vært leietakere i eiendommen helt siden bygget var nytt i 1982. Før leieavtalen utløp i 2012 valgte etaten å inngå en langsiktig leieavtale for 25.000 kvm med Entra, som dermed startet planleggingen av den omfattende rehabiliteringen.

Skattedirektoratet flyttet midlertidig ut av bygget, og etter en hektisk byggeperiode ble eiendommen klar for innflytting høsten 2013. Fredrik Selmers vei 4 er utvidet med rundt 4000 kvadratmeter til over 38000 kvadratmeter. Nye etasjer binder de fem blokkene sammen og danner nye åpne kontorarealer med stor høyde.

Energiforbruket er halvert, og materialene er miljøriktige og i stor grad resirkulert. Det er satt inn nye lavenergivinduer og fasaden er kledd i resirkulert aluminium. Energibehovet dekkes ved fjernvarme og gjenvinning av overskuddsvarme. Bygget vil oppnå passivhus-standard og energiklasse A samt Very Good etter miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM.

Skattedirektoratet (SKD) er underlagt Finansdepartementet og er en stor organisasjon med den sentrale faglige og administrative ledelsen av Skatteetaten. Etatens samfunnsoppdrag er å sikre at pliktige skatter og avgifter blir korrekt fastsatt og innbetalt. Resultatet av arbeidet er med på å sikre finansieringen av mer enn 80 prosent av de offentlige tjenester og ytelser.

– Bryn-Helsfyr er et av byens beste kollektivknutepunkt, og har lenge vært et viktig satsingsområde for Entra. Fredrik Selmers vei 4 er vår største eiendom i området, og Skattedirektoratet har vært en stor og viktig leietaker i mer enn 30 år. Vi er svært glade for at vi kunne beholde dem i bygget og området ved å forvandle eiendommen til et effektivt, tidsriktig miljøbygg, sier regiondirektør Mona Aarebrot (bildet) i Entra.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
FS 4 b FS 4 b Fra_motorvei Fra_motorvei fs4-kantine fs4-kantine Fra_kran_natt Fra_kran_natt mona-aarebrot mona-aarebrot