Nå velger 9 av 10 å bli på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Nå velger 9 av 10 å bli på Bryn-Helsfyr

3. juni 2015

Virksomhetene på Bryn-Helsfyr viser stadig sterkere lojalitet til området. Nå velger 9 av 10 (90,6 prosent) å bli i samme bygg eller flytte innenfor området når leieavtalen utløper.

Presseinformasjon
Oslo, 3. juni 2015

Tallene baser seg på alle utløpte leieforhold, totalt 53 avtaler, hos ni av de største gårdeierne på Bryn-Helsfyr i perioden januar 2014 til juni 2015. I så mange som 48 (90,6 prosent) av disse tilfellene har leietaker valgt å inngå ny avtale i samme bygg eller flytte til annet bygg innenfor Bryn-Helsfyr-området. I tilsvarende undersøkelser for periodene 2010 og 2012/13 var andelen henholdsvis 77,1 og 83,3 prosent.

– Dette er positivt og viktig for alle med interesser på Bryn-Helsfyr. Det viser klart at de som kjenner området best gjennom egen erfaring er fornøyd med produktet. Det er også hyggelig at lojaliteten har blitt markant sterkere ved hver måling som er gjennomført siden 2001.

Det sier Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen. Han er initiativtaker og koordinator i Bryn-Helsfyr-prosjektet, der eiendomsinteressenter samarbeider om omdømmebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

– Omdømmebygging starter internt, og lokale bedrifter og deres ansatte er en kjernemålgruppe, sier Lundquist. – At hele 9 av 10 velger å bli er det beste beviset på at området er et godt sted å drive virksomhet. Og det betyr at vi har tusenvis av gode ambassadører.

Ifølge Lundquist stemmer tallene godt overens med brukerundersøkelser og signaler fra leietakerne på Bryn-Helsfyr. – Brukerne er totalt sett godt fornøyd med området, og den unike tilgjengeligheten via kollektivt, vei og sykkel scorer aller høyest, sier han.

Av de fem leietakere som har flyttet til andre områder når leieavtalene har utløpt i den aktuelle perioden, har en flyttet til annet område øst for byen, en til Oslo Vest, en til Nydalen, en til sentrum og en til Fornebu.

( Flyfoto: nyebilder.no )

 

For flere høyoppløselige bilder, kontakt: post@bryn-helsfyr.no

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-prosjektet:

Besøk: www.bryn-helsfyr.no – eller kontakt:

Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i prosjektet)

Telefon: 901 99 016

E-post: lundquist@bryn-helsfyr.no

 

Følg Bryn-Helsfyr på Facebook

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email