Snart blir dette nybygget ny arbeidsplass for 2000 mennesker
Gå tilbake

Snart blir dette nybygget ny arbeidsplass for 2000 mennesker

28. mars 2020

Nå legges siste hånd på verket i Fyrstikkalléen 1, som i løpet av året skal bli nytt arbeidssted for 2000 mennesker. Den store nye eiendommen rett ved kollektivknutepunktet på Helsfyr får første store leietaker inn allerede i april.

Enda en brikke i byutviklingen

Fyrstikkaléen 1 er et av en rekke nye kontor- og boligprosjekter i området – som er inne i en spennende forvandling mot en levende del av den tette byen. Den er ikke bare en av de største kontoreiendommene i området. Den er blitt et blikkfang med spennende arkitektur og over 2 000 kontorbrukere som vil skape enda mer liv i hele området.

Innflytting i 2020

Eiendommen på ca 39 0000 kvm ble utviklet av J.B. Ugland Eiendom, Vedal Investor og Otterlei Group, som solgte prosjektet til et syndikat satt opp av Arctic Securities i 2018. Prosjektet ble tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter, bygges av Vedal og forvaltes av Arctic Business Management.

Den ble raskt fullt utleid til Arbeids- og velferdsdirektoratet, Lånekassen og Statens Vegvesen. De tre leietakerne flytter alle inn i løpet av 2020 og har inngått lange leiekontrakter.

Lånekassen leier 4 225 kvm og flytter inn i april. Statens Vegvesen flytter inn på 7 540 kvm i juni, mens Arbeids- og velferdsdirektoratet planlegger innflytting på hele 24 800 kvm i juli.

Miljø, bærekraft og fleksibilitet

Det er lagt vekt på bærekraft, og bygget er av energiklasse B og BREEAM Very Good-nivå. Et annet fokusnivå er fleksibilitet – som skal gjøre det mulig å tilpasse kontorutformingen til skiftende trender og behov. Sammenvevde fellesområder for kommunikasjon, samarbeid og sosiale soner er viktige elementer i dette.

Skulpturelle, sammenvevde bygg

Eiendommen består av tre skulpturelle bygg som sammen former et sammenhengende arkitektonisk kompleks. Bygningene kobles sammen med broer på strategiske nivåer og møtes på bakkenivå ved et felles resepsjons- og kafeområde. Dette sikrer en leietakerne en kombinasjon av optimal fleksibilitet og identitet.

Bygningsmassen karakteriseres av vinklede hjørner  som skaper maksimale dagslysnivåer mellom byggene og åpner for siktlinjer ut til omgivelsene.

 

 

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
20200327_154255 20200327_154255 20200327_153615 20200327_153615 20200327_154817 20200327_154817 20200327_155806 20200327_155806