Ministre åpnet verdens lengste kraftkabel under vann
Gå tilbake

Ministre åpnet verdens lengste kraftkabel under vann

12. september 2008

Den offisielle åpningen av NorNed, verdens lengste kraftkabel under vann, fant sted i går, 11. september. NorNed-kabelen binder sammen strømnettet i Norge med strømnettet i Nederland. Nexans har levert dypvannsdelen av høyspentkablene.

Torsdag 11. september kl. 14 ble begivenheten markert samtidig på norsk og nederlandsk side der kabelen føres i land, dvs i Feda i Kvinesdal kommune og Eemshaven i Nederland.

Ministre åpnet forbindelsen
Den offisielle åpningen av NorNed sto olje- og energiminister Terje Riis-Johansen for, sammen med den nederlandske næringsminister Maria van der Hoeven.

Samkjørt markering
Statnett og TenneT samkjørte den offisielle åpningen på norsk og nederlandsk side. Tilskuere på Feda kunne se den offisielle åpningen i Eemshaven nord i Nederland på storskjerm.
Les mer om markeringen i Feda på Statnetts nettsider.

Om NorNed
Kabelen mellom Kvinesdal i Norge og Eemshaven i Nederland er verdens lengste sjøkabel med sin 580 kilometer lange trase.

Statnett og nederlandske TenneT eier 50 prosent hver av kabelforbindelsen. NorNed vil ha en maksimal kapasitet på 700 MW og blir i følge Statnett bygget for å bedre forsyningssikkerheten for strøm både til Norge og Nederland, samt for å stabilisere kraftprisene.

Om Nexans-kabelen
Nexans har produsert to kabler hver på 156 kilometer, samt levert og installert en mindre kabellengde for ilandføring i Norge. Kablene er masseimpregnert HVDC-kabler med en spenning på 450 kilovolt. Kablene har blitt lagt ned til 410 meter under havoverflaten.

Hele kabelmengden, totalt bestående av ca 880 kilometer, ble lagt ut med kabelskipet ”C/S Skagerrak” (nå ”C/S Nexans Skagerrak”, eid av Nexans) og beskyttet på sjøbunnen med Nexans’ egenutviklede undervanns gravemaskin ”Capjet”.

Nexans har dermed gitt et viktig bidrag til et vellykket NorNed-prosjekt

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email