Mindre bilbruk med godt kollektivtilbud
Gå tilbake

Mindre bilbruk med godt kollektivtilbud

2. august 2012

Oslo-medlemmene i NAF, organisasjonen med hovedkontor i Østensjøveien 14 på Bryn-Helsfyr i Oslo, bruker bilen minst. De er også de ivrigste brukerne av kollektivtransport.

– Under halvparten av våre medlemmer i Oslo bruker bilen daglig. Samtidig er Oslofolk landets fremste til å bruke beina og kollektivtransport, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding.

Hvert femte NAF-medlem i Oslo bruker kollektivtransport daglig. Like mange bruker apostlenes hester til jobb, trening e.l. i det daglige.

– Dette henger sammen med hva som er mest praktisk i hverdagen. Ideelt sett burde enda flere bruke kollektivtransport, men da må nok kollektivtilbudet bli bygd ut ytterligere i de store byene med omegn, sier Sagedal.

Fylket med flest daglige bilkjørende NAF-medlemmer er Møre og Romsdal. Åtte av ti bruker bilen daglig der, mens bare 1,6 prosent svarer at de bruker kollektivtransport daglig. I fylkene Hedmark, Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Nordland og Finnmark er det ingen NAF-medlemmer som bruker kollektivtransport.

– I mange fylker er kollektivtilbudet dårlig, men bilen er ikke eneste alternativ. Våre medlemmer i Sogn og Fjordane og i Nordland er ivrige syklister, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Personbildet: Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email