Milliardkontrakt til NCC
Gå tilbake

Milliardkontrakt til NCC

22. juni 2012

NCC Construction Norge, med hovedkontor på Bryn-Helsfyr i Oslo, er tildelt kontrakt med Jernbaneverket på bygging av ny jernbaneparsell på strekningen Farriseidet i Larvik til Porsgrunn.

Ifølge en pressemelding gjelder kontrakten Entreprise UFP-07 Storberget, som er en av grunnentreprisene på strekningen. NCC skal bygge jernbane for MNOK 1.018.

Entreprisen omfatter i hovedsak bygging av 4,8 km nye dobbeltsporet jernbanetunneler, samt ca 4,0 km rømningstunneler.

– Vi er svært tilfreds med kontrakten vi er tildelt av Jernbaneverket. Dette er et oppdrag som passer NCC meget godt. NCC har omfattende erfaring med kompliserte tunnel- og infrastrukturprosjekter i Norge, sier administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction i meldingen.

Dette blir det andre omfattende tunnelprosjektet NCC Construction skal løse på den nye jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Skien. Den forrige tunnelen var på prosjektet Lysaker-Sandvika utenfor Oslo.

Kontraktstildelingen er ikke basert på lavest pris alene. NCC har også fått meget gode tilbakemeldinger på sin samlede kompetanse, som blant annet oppdragsforståelse, gjennomføringsevne og de ressursene selskapet har gjort tilgjengelige for å løse oppdraget.

– Det er gledelig at offentlige byggherrer som Jernbaneverket ikke utlukkende velger entreprenør basert på pris, men lar dét telle 90 prosent. I tillegg til konkurransedyktig pris får vi høy uttelling for vår kompetanse, som er viktig for å oppnå optimale løsninger i kompliserte prosjekter, sier regiondirektør Håkon Tjomsland (personbildet) i NCC Construction.

NCC Construction er fra tidligere involvert i flere veiprosjekter i Oslofjord-området, blant annet to entrepriser på E18. Dette prosjektet utgjør ifølge meldingen en ytterligere styrking av NCCs posisjon på store infrastrukturprosjekter rundt Oslofjorden.

NCC er opptatt av bærekraftig utvikling og av at prosjektene selskapet er involvert i skal sette et så lite miljøavtrykk som mulig. I tillegg til målrettet miljøfokus underveis i prosjektene er også alle nye byggeplasser i NCC Construction ”Grønn Byggeplass”.

Arbeidene vil starte i løpet av august 2012. Frist for ferdigstillelse er juni 2016.


Anleggsbilde: NCC skal bygge jernbane for MNOK 1.018. (Foto: Sten Jansin)

Personbildet: Regiondirektør Håkon Tjomsland i NCC. (Foto: Nyttingnes)

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
85e89fbd4cfb83d9_800x800ar 85e89fbd4cfb83d9_800x800ar