Mestergruppen tar fotfeste på Møre
Gå tilbake

Mestergruppen tar fotfeste på Møre

5. juni 2012

Mestergruppen v/Byggeriet Norge AS overtar samtlige aksjer i Alf Valde AS i Ålesund. Med dette er nok et strategisk logistikkpunkt etablert for selskapets distribusjon av byggevarer til byggmestrene tilknyttet huskjedenes medlemmer.

Mestergruppen, med hovedkontor i Nils Hansens vei 2 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har i sin strategi lagt planer for fysisk tilstedeværelse i flere deler av landet. Ifølge en melding fra selskapet er formålet å kunne tilby sine kunder økt service og tilgjengelighet på de produkter som proffkunden har behov for.

Som en del av denne strategien har selskapet nå ervervet 100 % av aksjene i Alf Valde AS, Ålesund, med planer om å videreutvikle selskapet og forsterke konsernets fotfeste på Møre. Virksomheten leier eiendommen av Veri Eiendom AS, et selskap eid av familien Einar Valde.

Alf Valde AS som ble etablert i 1932, har gjennom de siste tiår drevet byggevarehandel med proffkunden som hovedsatsningsområde.

– Bedriftens renommé og de ansattes kompetanse har vært avgjørende faktorer ved oppkjøpet, forteller adm. dir. i Mestergruppen, Morten Bjerke, i meldingen. – Dessuten har selskapet en interessant størrelse og soliditet. Våre mange kunder blant huskjedene på Møre skal nå få økt service og tilgjengelighet lokalt, og med det, mulighet for økt effektivitet i sin byggeprosess. Byggeriet vil med dette oppkjøpet fremstå mer som en totalleverandør til sine kunder, også i dette området, sier Morten Bjerke, som er stolt over å kunne videreføre de gode tradisjoner og kompetanse som Alf Valde AS har stått for i sin region gjennom mange år.

Daglig leder i selskapet, Jan-Arne Finnøy ser frem til samarbeidet med Byggeriet. – Det blir spennende å bidra i samarbeidet med en av landets ledende byggevareaktører og jeg ser frem til å presentere oss for de mange medlemmene av Mestergruppens huskjeder, sier Jan-Arne Finnøy i meldingen.

Alf Valde AS omsetter årlig for ca kr 70 mill og har sin spesialkompetanse på effektiv varehåndtering og transport av trelast og tyngre byggevarer. Firmaet disponerer egne lastebiler og har derfor stort fokus på rettidig og rask levering ute på byggeplassene. Den største ressursen for å holde på de profesjonelle kundene er høy servicegrad og godt faglig nivå hos alle ansatte. De ønsker derfor i årene fremover å være den aktøren i regionen som har størst fokus på proffmarkedet og på kjerneområdene trelast og tyngre byggevarer.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Intrum utvendig bygg Intrum utvendig bygg NilsHansensVei2Utenfra2 NilsHansensVei2Utenfra2