Mediq utvider i Norden med oppkjøpet av UpViser Oy
Gå tilbake

Mediq utvider i Norden med oppkjøpet av UpViser Oy

19. juli 2021

Mediq, som har norgeskontor i Brynsveien 14 på Bryn i Oslo, styrker sin posisjon i Norden med oppkjøpet av UpViser Oy.

UpViser Oy er en ledende finsk leverandør av kirurgiske produkter og endoterapiprodukter som fokuserer på gastroenterologi, gynekologi, plastisk kirurgi og urologi. Kundene inkluderer de største sykehusene i Norden.

Mediq er et internasjonalt firma som finnes i 13 land, og har en ledende posisjon som leverandør av medisinsk utstyr og tjenester. Hovedkontoret ligger i Utrecht, Nederland. Selskapet ble stiftet i 1899 og har ca. 3000 ansatte globalt. Mediq har siden februar 2013 vært eid av det amerikanske private equity selskapet Advent International.

Mediq Norge har hovedkontor i Brynsveien 14 på Bryn i Oslo, og har i overkant av 90 medarbeidere.

Oppkjøpet av UpViser Oy og dets datterselskaper i Sverige, Danmark, Norge og Estland er ifølge Mediq et viktig skritt i en strategi om å være den ledende europeiske aktøren innen enhetsledede sykehusløsninger.

«Oppkjøpet utfyller Mediqs Nordic Hospital Solutions-portefølje som tar sikte på å støtte helseinstitusjoner og fagpersoner i best mulig behandling. Det gir også tilgang til nye produktsegmenter som endoterapi», skriver selskapet i en pressemelding.

Mediq Norge er en ledende leverandør av medisinsk forbruksmateriell og sykepleieartikler til offentlige og private institusjoner og bedrifter i Norge, og til det internasjonale nødhjelpsmarkedet.

«Vi betjener primærhelsetjenesten, offentlige sykehus, private klinikker, legekontor, og direkte til privatpersoner i ekspedering av blå resepter. I tillegg leverer vi førstehjelpsutstyr gjennom et stort antall forhandlere, samt beredskapsløsninger i det internasjonale nødhjelpsmarkedet», skriver selskapet om sin virksomhet i Norge.

Mediq Norge AS er blant annet en betydelig leverandør av utstyr til det norske Forsvaret og har vært sentral i oppbyggingen av de medisinske løsningene Forsvaret i dag bruker i internasjonale operasjoner.

«Vår ledestjerne er at vi sammen skal være best i å møte våre kunders behov. Ved å bygge våre egne merker gir vi våre kunder flere og bedre alternativer. Vi legger betydelig vekt på å forenkle flyten av produkter, tjenester og informasjon til markedet. Våre integrerte IT- og logistikkløsninger gir store effektiviseringsgevinster. Disse elementene samlet, i tillegg til fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, gjør at vi kan tilby våre kunder kostnadseffektive og verdiøkende tjenester».

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email