Mange nye leieavtaler og fortsatt byutvikling i Bryn-Helsfyr-området
Gå tilbake

Mange nye leieavtaler og fortsatt byutvikling i Bryn-Helsfyr-området

27. mai 2021

Det er på få måneder signert nye og utvidede leieavtaler for over 17 000 kvm kontorarealer i Bryn-Helsfyr-området, der byutviklingen fortsetter.

Tidligere er det blant annet meldt om at Landinfo leier en hel etasje i Fredrik Selmers vei 6, at Hitachi ABB Power Grids og NIRAS blir nye leietakere i nybygget Valle View og at flere virksomheter forbereder innflytting i nye Brynsveien 16 når det står ferdig mot slutten av året.

Samtidig har boligprosjektet Fyrstikkbakken 14 ved Bryn meldt om godt salg av leiligheter og byggestart allerede til sommeren.

Les også: «Slipper siste salgstrinn og starter boligbyggingen i Fyrstikkbakken»

Fyrstikkbakken 14 (Illustrasjon: 3D Estate)

Leier 12 000 kvm kontorer

Nå melder deltakere i Bryn-Helsfyr-samarbeidet om nye og utvidede leieavtaler for over 12 000 kvm.

Bryn Eiendom har signert 8 nye, utvidede og reforhandlede leieavtaler for til sammen 7 512 kvm kontorareal i sin eiendomsportefølje på Bryn. Blant annet flytter Caverion inn i på 3 708 kvm Østensjøveien 34, der Arbeidstilsynet samtidig utvider sitt areal med 613 kvm.

Østensjøveien 34 og 32. Foto Bryn-Helsfyr-samarbeidet

I Brynsalleen 4 har Aberdeen signert en ny leieavtale på 689 kvm med Lillevik IT AS, og reforhandlet en leieavtale for 2085 kvm kontor og lager med en eksisterende leietaker.

I Helsfyr Panorama har OCH Ortopedi inngått en leieavtale på 343 kvm kontor for ca åtte år, mens det i mars og april er signert leieavtaler for ca 1 600 kvm i ulike eiendommer SAJA forvalter i området.

Brynsalleen 4 (Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet)

– De mange leieavtalene på Bryn og Helsfyr de siste månedene tyder på at leiemarkedet har våknet til liv igjen etter å ha vært mer avventende i koronaåret 2020. Typisk for området er det leietakere fra både privat og offentlig sektor – og såvel områdeveteraner som nykommere fra andre deler av byen, sier Stig Jensen i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

Mange prosjekter og fortsatt byutvikling

En rekke nye kontor- og boligprosjekter er realisert i området de siste årene, og har tiltrukket stadig flere beboere og virksomheter. Utviklingen fortsetter i år, blant annet med byggestart i boligprosjektet Fyrstikkbakken og ferdigstillelse og innflytting i kontorprosjektene Valle View og Brynsveien 16.

Valle View og Valle Wood (Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet)

Mange flere prosjekter er under planlegging, og utviklingen mot et mer levende byområde vil fortsette. Eksempelvis planlegges det helhetlig utvikling av boliger og kontorbygg på og rundt Fyrstikktorget på Helsfyr og i et stort område ved Brynseng kollektivknutepunkt.

Les også: «Skal utvikle Bryn til et grønnere og mer skapende sted»

Illustrasjonsbilde, Nye Bryn

 

 

Flyfotoet: Bryn-Helsfyr-området fortsetter utviklingen mot en levende del av den tette byen. (Foto: Nyebilder.no)

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-samarbeidet:

Stig Jensen (koordinator i samarbeidet); stig.jensen@bryn-helsfyr.no

Om Bryn-Helsfyr:
Bryn-Helsfyr ligger tett på Oslo sentrum og har et av byens beste tilbud på miljøvennlig transport. Nå blir området en enda mer levende del av Oslo og Hovinbyen – der du kan jobbe, bo, leve og oppleve. Med nye moderne boliger, skoler, barnehager og kontorbygg – og stadig flere sosiale møteplasser og publikumsrettede tjenestetilbud.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email