Lys i enden av den nye T-banetunnelen mellom Brynseng og Hellerud
Gå tilbake

Lys i enden av den nye T-banetunnelen mellom Brynseng og Hellerud

9. august 2022

Mandag 8. august gjennomførte Sporveien siste sprengning i den 400 meter lange Hellerudtunnelen. Nærområdet på Bryn vil oppleve mindre støy og 60 000 passasjerer kan få kortere reisetid på T-banens linjer 2 og 3 når den nye tunnelen tas i bruk neste høst.

Den 400 meter lange tunnelen og det nye sporet mellom Brynseng og Hellerud, er forventet tatt i bruk høsten 2023. Oppgraderingen er ikke bare gode nyheter for alle som bor og jobber i Bryn-området.

– Dette er en gledens dag for alle som reiser med T-banen, og for alle som er opptatt av at Oslo skal være en miljøvennlig og god by å bo i. For å nå våre ambisiøse mål om å kutte utslipp og redusere biltrafikken, er vi avhengig av et attraktivt og velfungerende kollektivtilbud. Den nye tunellen vil gi mulighet for høyere hastighet for T-banetogene, og et bedre nærmiljø i området når T-banetraseen legges i tunnel. Når Østensjøbanen er ferdig oppgradert, kan det gi kortere reisetid for nær 60 000 daglige reisende, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, i en pressemelding fra Sporveien.

Lys i tunnelen

Tunnelbyggingen på Østensjøbanen startet 4. april i år. Etter oppstarten er det gjennomført en kombinasjon av sprengning, vaiersaging og pigging. Konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Per Magne Mathisen, understreker at gjennomslaget markerer en stor milepæl.

– Tusenvis av arbeidstimer er lagt ned for at vi i dag kan feire gjennomslag og lys i tunnelen. Jeg vil rette en stor takk til alle som bokstavelig talt har jobbet på spreng for å få dette til. I tillegg vil jeg på Sporveiens vegne rette en vel så stor takk for tålmodigheten til alle naboer som har vært berørt av anleggsarbeidet. Oppgraderingen av Østensjøbanen fortsetter med uforminsket styrke og vi er godt i rute, sier Per Magne Mathisen i Sporveien.

Les også:  «Innstilt for oppgradering av T-banelinjen mellom Brynseng og Hellerud»

Satsing på T-bane

T-banen i Oslo står for over 120 millioner enkeltreiser i et normalår. Til sammenligning ligger antall enkeltreiser med tog i hele Norge samlet sett på om lag 80 millioner, målt før pandemien. I perioden frem til 2040 vil det skje en betydelig satsing på T-banen i Oslo, med blant annet innkjøp av flere nye T-banetog og utskiftning av signalanlegget til T-banen.

– Oppgraderingen av Østensjøbanen er et viktig ledd i opprustningen av T-banen i Oslo. Østensjøbaneprosjektet bidrar til kortere reisetid på linjene 2 og 3, samtidig som vi oppgraderer infrastrukturen og forbedrer punktligheten og forutsigbarheten for de reisende. Den nye Hellerudtunnelen gir mulighet for høyere hastighet for T-banetogene, og vil resultere i et bedre nærmiljø nå som T-banetraseen legges inn i fjellet, sier Sporveiens Per Magne Mathisen.

Ny tunnel og to nye bruer

Rundt én kilometer av Østensjøbanen skal fornyes, nærmere bestemt strekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner. Mellom Brynseng og Hellerud er det i dag to eldre stålbruer som er på slutten av sin levetid. Begge bruene vil bli erstattet av nye. Når T-banetraseen tas i bruk neste høst, vil T-banen gå inn i tunnel sør for bro over Østensjøveien, og komme ut nær Hellerud T-banestasjon.

Dårlig berg og såkalt lite overdekning, har vært en krevende del av prosjektet. Overdekningen, eller avstanden, fra Hellerudtunnelen og ned til Brynstunnelen, er cirka fem meter, noe som gjorde at Sporveien valgte en teknikk med vaiersaging av påhugget mot Østensjøveien. Avstanden mellom tunnel og opp til nærmeste bebyggelse er på det minste cirka sju-åtte meter.

Fokus på sikkerhet

Sporveien har i alle utbyggingsprosjekter et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vibrasjonsmålere blir aktivt brukt for å påse at sprengninger holder seg innenfor gjeldende grenseverdier for rystelser. For å sikre at alle arbeider er blitt forsvarlig utført, har det i Østensjøbaneprosjektet vært tett oppfølging av geologer under planlegging, prosjektering og løpende under bygging. Ved oppstarten av tunnelarbeidene ble det i en lengre periode avfyrt korte salver og gjennomført forsiktig sprengning, mens T-banetunnelen krøp seg over og forbi begge løp i Brynstunnelen. Sprengningene krevde at Brynstunnelen ble stengt for veitrafikk i kortere perioder.

– Så langt er vi svært fornøyd med arbeidene som er gjennomført. Nå venter sprengning av grøfter, bergsikring og vann- og frostsikring. Sporveien og prosjektet vil fremover ha fortsatt fokus på sikkerhet, kvalitet og fremdrift, for å sikre at åpningen av den oppgraderte strekningen på Østensjøbanen vil skje som planlagt, høsten 2023, sier Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

Fakta om fornyelsen av Østensjøbanen

T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner skal fornyes, blant annet med ny T-banetrasé og ny tunnel
Bakgrunnen for oppgraderingen av Østensjøbanen er at T-banestrekningen Etterstad–Hellerud har en nesten hundre år gammel infrastruktur, inkludert to bruer som er på slutten av sin levetid
Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for helt andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens T-banedrift
Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye strekningen Etterstad–Hellerud på Østensjøbanen
Byggingen av den nye T-banetunnelen startet 4. april i år
Den nye T-banetunnelen bygges med tradisjonell tunneldriving, ved at det først bores og deretter sprenges innover i fjellet
Høsten 2023 er T-banetunnelen og -traseen som helhet planlagt å være ferdig
I siste del av 2023/2024 vil det bli utført eventuelle etterarbeider
Kostnadsrammen for fornyelsen av Østensjøbanen er 970 MNOK

Personbilder:  Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, og Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien (Foto: Sporveien/Stian Olsson)

Kilde: Pressemelding fra Sporveien.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email