Lys fremtid i turbulent verdensøkonomi
Gå tilbake

Lys fremtid i turbulent verdensøkonomi

27. november 2008

Til tross for en urolig verdensøkonomi, er verdens øyne konstant rettet mot miljøet og myndighetene vil legge til rette for mer kollektivtrafikk og bedre trafikkløsninger. Dette er positivt for den nordiske markedslederen Swarco, som har spesialisert seg på smarte løsninger innen samferdsel og infrastruktur for å gjøre hverdagen bedre for kollektivbrukere og bilister. Fra sine kontorer i toppetasjen av Brynsveien 12 ser Norden-sjefen lyst på fremtiden.

Har du noen gang lurt på hvordan noen busser alltid får grønt lys i veikryss, hvorfor fartsgrensene endrer seg på veistrekninger mede elektroniske fartsskilt eller hvordan man på enkelte trikkeholdeplasser får eksakt informasjon om når neste trikk kommer? Svarene på dette og morgendagens trafikkløsninger ligger hos Swarco.

Swarco er et østerriksk selskap med hovedkontor i Wattens. Konsernet er 100 prosent eid av Manfred Swarovski og er i dag representert med mer enn 60 selskaper over hele verden, samt et stort internasjonalt nettverk av partnere. Selskapet har spesialisert seg på såkalt ITS – intelligente transportsystemer – innenfor vei, skinnegående trafikk og parkeringsanlegg.

Swarco er markedsleder i Norge og Norden og merker økt offentlig og kommunal satsing på mer intelligente og miljøvennlig trafikkløsninger. I Norge har Swarco 40 ansatte og selskapet omsatte i 2007 for cirka 100 millioner kroner. Det nordiske hovedkontoret er lokalisert i Norge, nærmere bestemt på Bryn-Helsfyr.

I umiddelbar nærhet til alt – også kundene

– Vi var blant de første selskapene som flyttet inn i Brynsveien 12 og fikk derfor anledning til å velge det vi anså som de beste lokalene, nærmere bestemt cirka 1.200 kvadratmeter i første- og toppetasjen, sier Hans Petter Ødegaard, adm.direktør i Swarco Nordic.

Ødegaard fremhever enkel tilgang til offentlig transport, nærhet til Gardermoen og gode parkeringsmuligheter som sentrale elementer da Swarco valgte å legge det nordiske hovedkontoret til Bryn-Helsfyr. Og ikke minst har Swarcos viktigste kunder, herunder Vegdirektoratet, Statens Vegvesen og Samferdselsetaten, også tilhold på Bryn-Helsfyr, førstnevnte kun noen hundre meter unna. Og det er nettopp disse aktørene som er blant de viktigste premissgiverne for hvilke og hvordan fremtidens kollektivløsninger skal være.

– Det er politisk vilje og statsbudsjettet legger til rette for økt satsing på kollektivtrafikk og nye samferdselsløsninger. Norge ligger fortsatt noe etter sammenlignet med en rekke europeiske land, men kommer forhåpentligvis etter med moderne transportløsninger i årene fremover. Typiske vekstdrivere for ITS-bransjen er både mobilitet, miljøaspekter og trafikksikkerhet – og investeringer i ITS-løsninger gir dokumenterte positive samfunnseffekter, sier Ødegaard.

Smartere transport

Ødegaard spår at minimering av såkalt letetrafikk i byene vil være et sentralt fokusområde i årene fremover. Letetrafikk er når bilister vilkårlig kjører rundt i byen for å finne parkeringsplasser, noe som åpenbart er lite miljøvennlig. Moderne samferdselsløsninger åpner imidlertid for at letetrafikken kan reduseres dramatisk. Løsningene innebærer at bilistene allerede på motorveien inn mot de store byene får informasjon om ledig parkering, blir veiledet til riktig avkjøring og får guiding via elektroniske skilt hele veien til parkeringshuset.

Et annet eksempel på ITS-løsninger er signalprioritering for kollektivtrafikk. At busser gis prioritering i lyskryss er ikke noe nytt i seg selv, men ny teknologi åpner imidlertid for en rekke nye muligheter for smidigere trafikk. Eksempelvis vil Swarcos teknologi kunne registrere om en buss er rute eller ikke når den kommer til et lyskryss. Er bussen forsinket eller i rute, gis den grønt lys. Er den foran skjema, gis det ikke prioritet. Teknologien åpner også for at busser kan gis prioritet på bakgrunn av hvor mange passasjerer som befinner seg i bussen.

– Det ligger mye intelligens i nye signalsystemer og nye samferdselsløsninger som gir bedre miljø, fremkommelighet og trafikksikkerhet. Det er et stadig større fokus på dette og vi er godt posisjonert, avslutter Ødegaard.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email