Lokal forankring for global aktør
Gå tilbake

Lokal forankring for global aktør

25. september 2015

— Her på Helsfyr er vi geografisk sett godt plassert for fremtiden, både med tanke på lokal tilstedeværelse og internasjonal representasjon, sier Erik Frøystein i COMPAREX.

Har du tenkt over at en organisasjon ikke skal bli veldig stor før man mister oversikten over programvarelisenser? Kanskje ikke så farlig, tenker du, men sannheten er at det ofte fører til lavere effektivitet og store kostnader. Derfor har det vokst frem en egen industri som spesialiserer seg på å administrere kunders programvareporteføljer. En av verdens største aktører holder til på Helsfyr.

Uansett hva man produserer i en organisasjon er det avgjørende for lønnsomheten at man har kontroll på innsatsmidlene, enten de er råvarer, halvfabrikata eller intellektuell kapital. I dag er programvare en viktig produksjonsfaktor i både private og offentlige organisasjoner. Dersom en bedrift mister oversikten over antall lisenser i forhold til antall brukere, fører dette nødvendigvis til at man enten betaler for mye eller for lite til programvareleverandørene. Tilsvarende medfører et feilaktig bilde av programvarebehovet lavere effektivitet og kvalitet. En lisensadministrator tilbyr lisensadministrasjon for å optimalisere forvaltningen av lisensporteføljen.

— En lisensadministrator bistår med å gi råd og vurderinger om hvilke lisenser kunden faktisk trenger, slik at avtalene med programvareselskapene gir høyest mulig «kost-nytte» for organisasjonen, samt sikrer at avtalene er gyldige i forhold til bedriftens faktiske bruk og behov for ressurser, sier daglig leder Erik Frøystein i COMPAREX.

Som leverandør av, og rådgiver for, programvare fra blant andre Microsoft, Adobe, Oracle og IBM tilbyr COMPAREX verktøy, informasjon og råd rundt valg av avtaler, produkter og lisensieringsmuligheter tilpasset kundens behov. Selskapet er også global Microsoft-partner.

En av verdens største

COMPAREX startet i Norge som Ravenholm i 1988. Selskapet er i dag en av verdens største aktører innenfor administrasjon av Microsoft storkundeavtaler, som en LSP partner.

— Vi er en produsentuavhengig internasjonal forhandler av programvare og tjenester rundt lisensadministrasjon. Vi er i dag en av de største forhandlerne i Europa av blant annet Microsoft, VMware og Adobe, og leverer alle typer lisensavtaler og tjenester knyttet til disse aktørene, forklarer Frøystein, og tilføyer:

— I Norge har vi også vært kjent under navnene PC-Ware og Ravenholm Computing siden 1988. Vi har en lang historie når det gjelder programvareleveranser fra både store og små produsenter.

Selskapet har en uttalt vekststrategi både nasjonalt og internasjonalt. COMPAREX er representert i 33 land, med ca. 2150 ansatte og over 4000 software-produsenter i porteføljen.

— Det er ingen hemmelighet at vi arbeider med en klar målsetning om å vinne stadig større markedsandeler i Norge, sier Frøystein, mens han ser utover byen fra selskapets lokaler i Grensesvingen 9 på Helsfyr.

— Her på Helsfyr er vi geografisk sett godt plassert for fremtiden, både med tanke på lokal tilstedeværelse og internasjonal representasjon.

Eget konsept

SoftCare er et tjenestekonsept rundt lisensadministrasjon utviklet av COMPAREX. Gjennom konseptet leverer selskapet skreddersydde tjenester rundt de forskjellige oppgavene knyttet til lisensadministrasjonen.

— SoftCare er en global tjeneste i COMPAREX-systemet, som både nasjonale og internasjonale kunder benytter seg av. I Norge og Norden var vi tidlig ute med utvikling av konseptet og samarbeidspartnere. Med rådgivning og SoftCare-avtaler rundt lisensadministrasjon ønsker vi å tilføre våre kunder økt kontroll og besparelser, sier Frøystein.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
comparex_erik_frøystein_3 comparex_erik_frøystein_3