Lojale leietakere på Bryn-Helsfyr: Åtte av 10 bedrifter velger å bli
Gå tilbake

Lojale leietakere på Bryn-Helsfyr: Åtte av 10 bedrifter velger å bli

10. mai 2010

Leietakerne i næringsområdet Bryn-Helsfyr i Oslo viser fortsatt en oppsiktsvekkende lojalitet til området.

I nær åtte av 10 tilfeller (77,1%) velger leietaker å reforhandle avtalen i samme bygg eller flytte innenfor området, når leieavtalen deres utløper. Syv prosent flere velger dermed å bli enn for ni år siden, og det er intet klart mønster for hvor de andre flytter.

Dette fremgår av en gjennomgang av utløpte leieforhold på Bryn-Helsfyr gjennom de siste 15 månedene, basert på tall fra 13 av de største eierne og forvalterne i området. Respondentene i den enkle undersøkelsen rapporterer om totalt 35 utløpte leieforhold i perioden 1. januar 2009 til 30. mars 2010. I så mange som 27 av disse tilfellene har leietaker valgt å reforhandle avtalen i samme bygg eller inngå ny leieavtale i annet bygg innenfor Bryn-Helsfyr.

Vellykket utvikling og identitetsbygging
– Dette er svært hyggelige og viktige tall for alle med interesser på Bryn-Helsfyr. Tallene viser i all tydelighet at de som kjenner området og dets fortrinn best gjennom egen erfaring, er meget fornøyd med produktet. Det er også hyggelig å registrere at lojaliteten har blitt enda sterkere siden forrige måling i 2001, en periode hvor det er drevet omfattende eiendomsutvikling og koordinert markedsføring av området og dets unike fortrinn.

Det sier Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen. Han er initiativtaker og koordinator i Bryn-Helsfyr-prosjektet, der 20 aktører med eiendomsinteresser i området samarbeider om langsiktig identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

Det beste kvalitetsstempelet
– All merkevarebygging begynner som kjent internt, og det lokale næringslivet er vår viktigste målgruppe i identitetsbyggingen, sier Lundquist. – At så mye som åtte av 10 velger å bli er det beste beviset for at området er et godt sted å drive virksomhet, og at utleierne er flinke til å ivareta leietakerne. Det betyr også at vi har tusenvis av gode ambassadører der ute.

Intet klart utflyttingsmønster
Av totalt åtte leietakere som har valgt å flytte til andre områder når leieavtalene har utløpt i den aktuelle perioden, har to flyttet til sentrum, to til andre områder i Oslo øst, en til Skøyen og en til Fornebu. Flyttemålet er ikke kjent for de to siste av de åtte.

– I tillegg til å være få utflyttere, ser det ikke ut fra dette ut til å være noe klart flyttemønster til bestemte områder ellers i byen, sier Lundquist.

Han legger til at tallene stemmer godt med inntrykket man får gjennom daglig kontakt med ulike leietakere på Bryn-Helsfyr. – Nesten uten unntak trekker de frem det unike kommunikasjonstilbudet, nærheten til Oslo sentrum og det brede fasilitetstilbudet som spesielt viktige fortrinn ved området.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
DSC_0087 kr DSC_0087 kr