Logica-avtaler med Domstoladministrasjonen og Nordmøre Energiverk
Gå tilbake

Logica-avtaler med Domstoladministrasjonen og Nordmøre Energiverk

2. desember 2008

Nordmøre Energiverk AS (NEAS) har inngått avtale med Bryn-Helsfyr-selskapet Logica om kjøp av ny versjon av IS Safe. IS Safe benyttes av Det Lokale Eltilsynet til planlegging, risikovurdering og saksbehandling av sin tilsynsvirksomhet. Med i avtalen inngår også kjøp av et arkivsystem tilpasset tilsynsvirksomhet fra Logicas samarbeidspartner ACOS.

”Den nye versjonen av IS Safe vil gi oss et godt verktøy for å effektivisere arbeidet med tilsyn av våre kunders elektriske anlegg. Vi er svært fornøyde med at vi kan være med å påvirke den endelige løsningen ved at vi deltar som pilotkunde i utviklingsarbeidet”, sier Fritz Ramstad i NEAS i en pressemelding.

I dag betjener Logica over 30 DLE’er med IS Safe, der det utføres saksbehandling for nesten en million tilsynsobjekter, og med over 170 tilfredse brukere.

Avtale med Domstoladministrasjonen
Logica melder også om en avtale inngått med Domstoladministrasjonen om drift av deres IT-systemer. Gjennom avtalen overtar Logica ansvar for domstolenes sentrale infrastruktur slik at drift vil bli levert som en tjeneste av Logica. I tjenestene ligger datahall, datalagring, serverdrift, applikasjonsdrift, telekommunikasjon og generell support. Avtalen har en initiell verdi på over 40 millioner kroner, i følge pressemelding.

”Domstoladministrasjonen valgte Logica som leverandør av denne avtalen i konkurranse med andre leverandører fordi selskapet hadde det beste tilbudet ut fra en helhetsvurdering, samtidig som selskapet har riktig erfaring og kompetanse. I tillegg har Logica levert svært god kvalitet i hele prosessen rundt tilbud og forhandlinger”, sier avdelingsdirektør Olav Berg Aasen i Domstoladministrasjonen.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email